Buhay

Pasko at Bagong Taon

Pasko at Bagong Taon

Nagkakasiyahan ang mga tao! Pero gaano ba kalaki ang selebrasyon ng mga tao sa mga okasyong ito? Tinanong namin ang mga naninirahan sa Australia