Health, medicine, & beauty

Data ng YouGov tungkol sa COVID-19

Data ng YouGov tungkol sa COVID-19

Sa patuloy na paglawak ng epekto ng COVID-19 sa buong mundo, nakatuon ang YouGov sa pagbabahagi ng mga pananaw at pagkilos ng mga tao sa buong daigdig tungkol sa krisis ...