Update sa pandaigdig na tracker ng COVID-19: Marso 27

Update sa pandaigdig na tracker ng COVID-19: Marso 27
sa

Tinitingnan ng YouGov ang mga saloobin at pagkilos sa 25 market

Ang ilang bansa sa Pandaigdig na COVID-19 tracker ng YouGov – kasama ang India, Malaysia, Pilipinas, Saudi Arabia, UK, at ilang US state – ay nagtakda ng lockdown sa pagitan ng nakaraan at pinakahuling survey sa mga lugar na ito, at ang epekto nito ay maliwanag na nakikita sa bilang ng mga taong umiiwas sa mga matataong lugar o pagpunta sa trabaho sa loob ng mga bansang iyon. Halimbawa, sa India, ang bilang ng mga taong nag-ulat na iniwasan nilang pumasok sa trabaho ay tumaas mula 26% hanggang 63%, habang ang bilang sa Malaysia ay biglang-taas din mula 14% hanggang 55%.
 
Sa UK, ang bilang ng mga taong umiiwas pumunta sa matataong pampublikong lugar ay tumaas mula 57% hanggang 80%, na naglalagay sa bansang ito sa grupo ng ibang mga bansa na mas matagal nang naka-lockdown. Sa ilang bansa, may malalaking pagbabago rin kahit na hindi sila sinabihang manatili lang sa bahay. Sa Germany, kung saan pinayuhan ang mga tao na magsagawa ng "social distancing" pero hindi naka-lockdown, ang dami ng mga tao na umiwas pumunta sa matataong lugar ay tumaas mula 46% hanggang 70%.
 
Gayundin sa Indonesia, na hindi pa nagpatupad ng lockdown noong isinasagawa ang pinakahuling survey, ang bilang ng mga taong umiwas pumunta sa mga pampublikong lugar ay tumaas mula 51% hanggang 73%, at ang mga umiwas na pumunta sa trabaho ay tumaas mula 18% hanggang 47%. Ang mga taga-Sweden at Finland ang may pinaka-kaunting bilang ng mga humihinto ng pakikisalamuha sa iba, kung saan 44% lang ng mga Swedish at 47% ng mga Finnish ang nagsasabing iniiwasan nila ang mga lugar na maraming tao. Ang antas ng pangamba ay patuloy na tumataas sa karamihan ng mga bansa Ang pinakamalaking pagtaas ng pag-aalala ay sa UK, kung saan 61% ng mga British ngayon ay nagsasabing sobra o katamtaman ang nararamdaman nilang pangamba na mahahawa sila, kumpara sa 48% lang noong isang linggo. Malaki rin ang itinaas ng pangamba sa Australia at Germany, kung saan nagtala ang parehong bansa ng 12% na pagtaas sa bilang ng mga tao na sobra o katamtamang nangangamba na mahahawa sila (tumaas mula 35% hanggang 47% sa Australia at mula 37% hanggang 49% sa Germany). Ang mga populasyon sa India, Canada, Mexico at America ay nakaranas din ng dobleng-digit na pagtaas sa bilang ng mga taong nangangambang maging biktima ng virus. Sa apat na Nordic na bansa, walang pagbabago sa mga pangamba mula sa isang linggo hanggang sa kasunod na linggo. Kasama ang Mexico, sila ang 5 bansang may pinakamababang antas ng pangamba, kung saan 27-42% ang nagsabing may pangamba silang mahawa. Mga ginagawa ng pamahalaan Ang suporta sa iba't ibang posibleng gagawing hakbang ng pamahalaan ay patuloy na tumataas sa mga bansang na-survey. Sa partikular, ang mga Indian at German ang kasama sa patuloy na pagsulong sa paglaki ng suporta sa mga isinasagawa ng pamahalaan para labanan ang pagkalat ng impeksyon, kung saan may dobleng-digit na suporta sa halos lahat ng pagsisikap na itinatakda ng pamahalaan.
 
Sa Singapore – kung saan ipinakita namin noong nakaraang linggo na gumagaan na ang mga saloobin – may malaking pagbaligtad ng opinyon kung tungkol sa pagpapahintulot sa paglapag ng mga eroplanong bumiyahe mula sa mga bansang may mga kaso ng COVID-19. Ang bilang ng mga taga-Singapore na gustong i-ban ang mga flight mula sa mga lugar na ito ay tumaas ng 18 puntos papuntang 56%, ang unang beses na karamihan ng mga tao ay sumuporta sa pagtatakdang ito mula nang simulan namin ang tracking.