Data ng YouGov tungkol sa COVID-19

Data ng YouGov tungkol sa COVID-19
sa

Sa patuloy na paglawak ng epekto ng COVID-19 sa buong mundo, nakatuon ang YouGov sa pagbabahagi ng mga pananaw at pagkilos ng mga tao sa buong daigdig tungkol sa krisis na ito. Nasa gitna ng mga ito ang aming pandaigdigang COVID-19 tracker study (mababasa sa Ingles), na kumukuha sa mga pananaw ng mahigit 25,000 tao sa iba’t ibang panig ng mundo bawat linggo tungkol sa pandemic na ito. Bukod sa pagiging isang pandaigdigang isyu, ang COVID-19 ay isa ring lokal na hamon, kaya naman, mayroon kaming research na nakatuon sa inyong rehiyon. Bilang karagdagan, kung interesado kang malaman kung paano tumutugon ang mga tao sa ibang panig ng mundo tungkol sa krisis na ito, maaari mong tingnan ang datos mula sa US at UK.