Walang demand para sa pekeng karne

Walang demand para sa pekeng karne
sa

Halos kalahati ng publiko ‘ay malamang hindi kakain’ ng artipisyal na karneng pinatubo sa laboratoryo – pero malamang subukan ito ng mga kalalakihan

Maraming nabuo ang mga pagsulong sa karneng pinatuo sa laboratoryo bilang mga paraan para matugunan ang tumataas na demand sa mga produktong karne. Totoo, ang industriya ay nakaakit ng suporta ng mga tanyag na pilantropo tulad nina Bill Gates at Richard Branson, na naniniwala na ang pagkultiba ng mga nasabing produkto ay makakabawas sa mga negatibong epekto sa kapaligiran, kapakanan ng hayop at kalusugan ng tao na nagaganap bilang resulta ng kumbensiyonal na produksiyon ng karne.

Ibinubunyag ng pananaliksik ng YouGov kung ano talaga ang palagay ng publiko tungkol sa artipisyal na karne. Nalaman ng pananaliksik na ang ilang mamimili ay nakakakita ng mga benepisyo mula sa teknolohiya, kinikilala ang potensiyal nitong harapin ang etikal at mga pangkapaligirang problema na iminumungkahi ng produksiyon ng karne. Ang pinakamalawak na nakikitang mga bentahe ay ang pagpigili nito sa pagpatay sa mga hayop (60% ay naniniwala na ito ang kaso), may potensiyal itong tapusin ang gutom sa mundo (53%) at maaari itong magkaroon ng mga pangnutrisyong benepisyong na idinagdag para gawin itong mas masustansiya sa kumbensiyonal na karne (42%).

Subalit, ang publiko ay may ilang alalahanin, mas kapansin-pansin ay ang mga potensyal na side-effect ng artipisyal na karne. Mahigit sa tatlo sa apat (78%) ng mga mamimili ay nag-aalala dito. Tinatanggihan din ng iba ang mga pundamental na prinsipyo sa likod ng paggawa nito; dalawa sa tatlo (68%) ay nag-aalala na maaaring mapanganib ito at 67% ay nag-aalala na hindi ito natural.

Mas gusto ng mga kalalakihang subukan ang artipisyal na karne kaysa sa mga kababaihan

Halos kalahati (47%) ng mga adult na Filipino ang nagsasabi na ‘malamang hindi sila kakain’ ng artipisyal na karne nung pinaisip kung ito ay komersiyal na mabibili. Isa sa tatlo (32%) ay ‘baka kumain’ ng karne, habang mga 21% ay hindi pa nakakapagpasya.

Kapansin-pansing mas malaman na sabihin ng mga kalalakihan na kakain sila ng pekeng karne kaysa sa kababaihan. Dalawa sa lima (39%) ng kalalakihan ay nagsasabi na bukas sila sa pagkain ng karneng pinatubo sa laboratoryo; kapansinpasing mahigit sa 26% ng mga kababaihan na nagsasabi na sila din.

Ang mga Vietnamese na mamimili ang pinakabukas sa pagkain ng artipisyal na karne

Kumpara sa mas malawak na rehiyon, 32% ng mga Filipino na nagsasabi na baka kumain sila ng artipisyal na karne ay kalinya ng rehiyonal na average na 32%. Ang mga Vietnamese na mamimili ay ang pinakamalamang sa nagsasabing susubukan nila ito (52% ang nagsasabi rin nito), kasunod ng Thai (34%) at Indonesian (33%) na mamimili. Salungat dito, isa sa apat lang ng Malaysian (25%) at Tsino (26%) na mamimili ang pareho ang sinasabi; ang pinakamababa sa siyam na bansang na-survey.

Sa pagkomento sa mga nalaman, ang Head of Omnibus ng YouGov na si Jake Gammon, ay nagsabi na, “Ang mga tagapanguna ng artipisyal na karne ay masigasig na nagtatrabaho para mapababa ang gastos sa produksiyon para gawing mas madaling makuha ng mga mamimili ang mga nasabing produkto. Subalit, minumungkahi ng pananaliksik na ito na may isang panghuling panghamon na kailangang harain ang mga manufacturer… demand ng mamimili. Sa kabila ng malawakang exposure, mukha pa ring nagdududa ang mga mamimili tungkol sa artipisyal na karne. Maliban kung ang mga kinatatakutan nila mapakalma at mas malinaw sa mga potensyal na benepisyo ng nasabing teknolohiya, ito ay papataas na laban sa hinaharap para sa mga producer.”

*Ang data ay online na nakolekta ng YouGov Omnibus sa pagitan ng 5 at 12 ng Disyembre 2017 sa 1,010 respondent sa Pilipinas. Ang mga resulta ay kumakatawan sa adult na populasyon.

Pinagmulan ng litrato: Getty Image