Filipino ay naniniwala na ang mga negosyo ay responsibilidad na pigilan ang pinsala sa kapaligiran

Filipino ay naniniwala na ang mga negosyo ay responsibilidad na pigilan ang pinsala sa kapaligiran
sa

Tatlo sa apat ng mga mamimili ang nagsasabi na may mas positibo silang impresyon ng negosyo na nagbibigay ng kahit na maliit na halaga ng tubo nito sa kawanggawa

Nakita ng bagong pananaliksik ng YouGov na sa palagay ng 97% ng mga Filipino na ang mga negosyo ay may responsibilidad na gumawa ng kabutihan sa lipunan, nagmumungkahi na ang panlipunang responsibilidad ng korporasyon o corporate social responsibility (CSR) ay nananatiling mahalagang konsiderasyon sa mga Filipino na brand.

Sa kabuuan, anim sa sampung (63%) Filipino ang naniniwala na ang mga negosyo ay may responsibilidad na siguruhin na ang kanilang supply chain ay hindi nakasasama sa kapaligiran.

Kumpara sa mas malawak na rehiyon, ang mga Filipino ay pinakamalamang na maniwala ng ang mga negosyo ay may responsibilidad na siguruhin na ang kanilang supply chain ay hindi makakasama sa kapaligiran. Sa buong Asia-Pacific (APAC) kalahati ng lahat ng mamimili (50%) ay naniniwala na ang mga negosyo ay may ganitong dalang responsibilidad. Pumapatak ito sa apat sa sampu (42%) sa Thailand, ang pinakamababa sa rehiyon.

 

Naniniwala ang 56% na ang mga negosyo ay may responsibilidad na siguruhin na ang kanilang supply chain ay malaya mula sa mga mapanganib na kasanayan tulad ng sapilitang pagtatrabaho

Ang mayorya (56%) ng mga mamimiling Filipino ay naniniwala din na ang mga negosyo ay may responsibilidad na siguruhin na ang kanilang supply chain ay malaya sa mapanirang kasanayan, tulad ng sapilitang pagtatrabaho, habang sa pakiramdam ng mahigit sa kalahati ng mga Filipino, ang mga negosyo ay may responsibilidad na tumulong na madagdagan ang kahusayan ng mga miyembro ng komunidad (64%) at magbigay sa kawangggawa (62%).

 

Dalawa sa tatlo ng mga Filipino (65%) ay mas malamang na magrerekomenda ng brand na nagbibigay ng kahit na maliit na bahagi ng taunang kita nito sa kawanggawa

Nakikita din ng pag-aaral na kung alam ng mga mamimili na ang negosyo ay nagbibigay ng kahit na maliit na bahagi ng mga taunang tubo nito sa kawanggawa (hanggang 5%), tatlo sa apat (75%) ay magkakaroon ng mas positibong opinyon ng negosyo. 

Sa rehiyonal na lebel, 62% ng mga mamimili sa APAC ang mas malamang na magrerekomenda ng brand sa mga kaibigan at pamilya nila kung nagbibigay ito ng maliit na bahagi ng mga taunang kita nito sa kawanggawa. Tumataas ito sa 75% sa Indonesia at 70% sa Thailand per bumababa sa 51% sa Singapore at 55% sa Australia at Hong Kong.

Sa kabuuan, halos kalahati (49%) ng mga Filipino na na-survey ay naniniwala na ang negosyo ay dapat gumawa ng higit pa para tulungan ang mga kawanggawa bilang kabuuan.

Pinapakita ng pinakabagong pananaliksik ng YouGov Omnibus na ang makabuluhang bahagi ng mga mamimili ay nagbibigay ng timbang sa etika ng brand kapag nagpapasyang bumili at mas malamang na isaalang-alang at irekomenda ang brand na nagbibigay ng kahit na maliit na halaga sa kawanggawa. Higit pa, na naniniwala ang mayorya ng mga mamimili na ang mga negosyo ay may responsibilidad na siguruhin na may mga etikal silang supply chain ay nagmumungkahi na mas higit pa ang inaasahan ng mga mamimili mula sa mga brand. Upang mauna, ang mga brand ngayon ay dapat lumagpas sa simpleng pagpapatunay na ang nasabi nilang produkto ay nakakahigit sa lahat; ang mga matatalinong negosyo na gustong ibahin ang sarili nila ay dapat magtrabaho nang husto para itampok din ang mga pinahahalagahan nila.

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng 15 at 23 ng Nobyembre 2017 sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Sample size: Asya Pasipiko (n = 9,000; Australia: 1,000; China: 1,000; Hong Kong: 1,000; Indonesia: 1,000; Malaysia: 1,000; Pilipinas: 1,000; Singapore: 1,000; Thailand: 1,000; Vietnam: 1,000)

Pinagmulan ng larawan: Getty Image