Isa sa bawat tatlong Pilipino ang nagtatapon ng damit pagkatapos itong isuot nang isang beses lang

Isa sa bawat tatlong Pilipino ang nagtatapon ng damit pagkatapos itong isuot nang isang beses lang
sa

Ipinapakita rin ng bagong research ng YouGov na isa sa bawat walo ang nagtapon sa basura ng hindi nagustuhang damit

Binago ng 'fast fashion,' ang paraan ng pagsa-shopping natin. Ang pagdami ng mas mabilis makuha at mas murang damit ay nangahulugan din na mas maraming pinamimili ang mga consumer higit kailanman. Ang bilang ng mga damit na binili ng isang ordinaryong shopper sa isang taon ay dumami ng 60% sa pagitan lang ng 2000 at 2014. Dahil linggu-linggong may mga bagong inilalabas na usong damit, hindi na kailangang maghintay ang mga consumer na magbago ang lagay ng panahon para bilhin ang mga pinakabagong trend. Ang mga high street chain ay nangingibabaw na rin sa market, kaya maging ang fashion giant naH&M ay may kaparehong value na rin ng Chanel.

Bagama't maraming natutuwa sa fashion revolution na ito, ang mga aksidenteng tulad ng nangyari sa Rana Plaza tragedy at mga akusasyon ng pag-abuso ay nabalita sa mga sikat na brand tulad ng Zara, na nagtulak sa mga taong usisain ang mga simulain at etika ng industriya. Na-highlight ng mga kritiko ang epekto ng mga fast fashion brand sakalikasan: pinataas nito ang demand sa mura at madaling-itapong damit na gumagamit ng malaking carbon footprint para gawin at madalas ay napupunta lang sa mga landfill.

Ipinapakita ng bagong research ng YouGov Omnibus ang lawak at dami ng ibinabasurang damit sa Pilipinas. Napag-alaman nito na 65% ng mga adultong Pilipino ay nagtapon ng damit sa anumang yugto noong nakaraang taon at halos isa sa bawat apat (24%) ang nagtapon ng higit sa sampung item ng damit noong nakaraang taon.

Halos tatlo sa bawat sampu (29%) ang nagtapon ng isang item ng damit pagkatapos na isuot ito nang isang beses lang, at noong nakaraang taon, halos isa sa bawat respondent (18%) ang nagtapon ng tatlo o higit pang item na isang beses pa lang nilang nasusuot.

42% ng millenials ang bumili ng kalahati o higit pa ng mga damit na pagmamay-ari nila sa loob ng nakaraang 12 buwan.

Malaking negosyo ang fashion sa Pilipinas at halos isa sa bawat limang na-survey (19%) ang nag-estimate na higit 100 piraso ang pagmamay-ari nilang damit (hindi kasama sa bilang na ito ang mga underwear o accessories). Ang millenials (mga nasa edad na 16 at 34) ang may pinakamaraming pag-aaring bagong damit; 42% sa kanila ang nagsabing binili nila ang kalahati o higit pa ng mga damit na pagmamay-ari nila noong nakaraang taon. Sa kabilang banda, 28% ng mga 'baby-boomer' (nasa edad na lagpas 55) ang nagsabi nito.

Isa sa bawat walo (12%) ang nagtapon sa basura ng mga hindi nila gustong damit

Kung 63% ng baby boomers at 47% ng millenials ang mas malamang na mag-donate ng mga damit nila sa mga charity o ipamana ito sa mga kaibigan o kapamilya (80% ng baby-boomers, 70% ng millenials), mas malamang na ibenta ito ng millenials online (16% ng millenials ang gumagawa nito kumpara sa 4% lang ng boomers).

Sa lahat ng henerasyon, isa sa walo (12%) ang nagtapon sa basura ng mga hindi nila gustong damit

Isa sa lima ang nagtapon ng mga damit dahil lang sa napaglumaan na ito ng maigsing panahong lumipas

Ang pinakapopular na dahilan sa pagtatapon ng mga damit ay dahil hindi na ito kasya, at 60% ng mga na-survey ang nagsabing ito ang dahilan ng pagtatapon nila ng damit. Ang iba pang mga karaniwang dahilan sa pagtatapon ng damit ay dahil talagang sira na ito (pinili ng 46%) at dahil may potensyal na masira na ito (pinili ng 34% ng mga respondent).

Gayunman, ang ilan ay nagtatapon ng damit dahil lang sa nagbago na ang taste nila: isa sa lima (21%) ang nagtapon ng damit dahil "nalipasan na ito ng (maigsing) panahon," 18% ang nagsabing nagtapon sila ng damit dahil "hindi na ito uso," at 14% ang nagsabing "na-bore na sila sa pagsusuot at hitsura nito."

Nagkomento si Jake Gammon, ang pinuno ng YouGov Omnibus: "Nagsisikap ang mga fast fashion brand na alisin ang pagiging 'unsustainable' nila. Gayunman, sa kabila ng mga inisyatibong isinasagawa ng mga nangungunang brand para mag-recycle, ipinapakita ng survey na ito kung gaano karaming damit ang nasasayang bawat taon sa Pilipinas. Kung pag-uusapan ang hinaharap, may nakakabahalang trend sa mga millenials: ang tendensya nilang magtapon ng damit sa mas mabilis na antas kumpara sa mas matatandang henerasyon ay nagpapakitang ga-bundok pa rin ang kailangang akyatin para sa mga nagsisikap na harapin nang seryoso ang isyung ito.

Mas malawak na pananaw

Sa antas ng rehiyon, ang mga Vietnamese (27%) at Chinese (23%) ang pinakamalamang na magtabi ng mga damit nila sa loob ng isang taon bago itapon ang mga ito. Sa kabaligtaran, 4% ng mga Australian, 6% ng mga Hong Kongers at 6% ng mga Singaporean ang may pinakamababang posibilidad na magtatabi ng kanilang damit sa wala pang isang taon.

Gayunman, ang mga Thai ang pinakamalamang na nagtapon ng higit sa tatlong item ng damit noong nakaraang taon - damit na isang beses pa lang nilang naisuot (17% sa kanila ang gumawa nito), at ang mga Chinese consumer naman ang may pinakamababang posibilidad na gawin ito (8% ang gumawa nito). Sa kabilang dulo ng scale, 25% ng mga Pilipino, 21% ng mga Malaysian at 21% nga mga Indonesian ang hindi nagtapon ng anumang item ng damit noong nakaraang taon.

*Ang data ay online na nakolekta ng YouGov Omnibus sa pagitan ng Oktubre 20-30 sa 3,037 respondent sa Pilipinas. Ang mga resulta ay kumakatawan sa online na adultong populasyon.

Pinagmulan ng larawan: Getty Image