Mas importante para sa karamihan ang personalidad ng kanilang partner kaysa sa panlabas na anyo

Mas importante para sa karamihan ang personalidad ng kanilang partner kaysa sa panlabas na anyo
sa

Para sa isang taong naghahanap ng kapartner, ano ang pinakamahalaga? Sa 20 bansang na-survey ng YouGov International, sinuri kung ano'ng mga katangian ang pinakaimportante para sa isang partner. Ang resulta ay magandang balita para sa mga romantiko: sa buong mundo, nangunguna sa listahan ang katangian ng personalidad kaysa hitsura.

Pilipinas

Dito sa Pilipinas, pinakamahalagang katangian ang personalidad. Sa mga lalaki at babae, 40% ang nagsabing ang pagkakaroon ng "personalidad na gusto ko" ang katangiang pinakamahalaga para sa isang romantikong partner (at para sa 22%, pangalawa ito sa pinakamahalaga).

Pagiging masayahin ang pumapangalawa at 24% ang nagsabi nito (gayunman, ito ang pangunahin para sa 26% ng mga kababaihan at 10% ng mga kalalakihan).

Ang mga lalaki at babae ay kadalasang magkaiba sa pananaw tungkol sa kahalagahan ng panlabas na hitsura: mas maraming Pinoy ang nagsasabing mahalaga ang pisikal na hitsura kumpara sa mga Pinay na na-survey. Habang 65% ng mga lalaki ang naglagay ng 'kagandahan' sa tatlong pinakamahalagang katangian para sa kanila,  35% lang ng mga babae ang gumawa nito. 

Ang pagtatalo tungkol sa kaanyuan at personalidad ay dati nang isyu sa pagliligawan, at ipinakita ng research na para sa mga Pilipino , malaking bagay ang personalidad. 82% ng kababaihan ang nagsabing  ang personalidad ay mas importante kaysa sa hitsura, kumpara sa 70% ng mga kalalakihan.

Mga pandaigdig na resulta

Ang pagpili sa personalidad sa halip na hitsura ay pareho sa buong mundo: ipinapakita ng mga pangkalahatang resulta sa bawat bansa na mas malaki ang posibilidad na i-rank ng mga tao ang personalidad na mas mahalaga kaysa hitsura. Ang medyo naiba lang sa trend na ito ay ang mga Vietnamese na lalaki: 46% lang sa kanila ang nagsabing mas mahalaga ang personalidad sa kagandahan (kumpara sa 64% ng mga babaeng Vietnamese).

Sa bawat isang bansang na-survey, mas gusto ng mga babae ang personalidad kumpara sa gusto ng kalalakihan. Ang pagkakaibang ito ay mas napansin sa Saudi Arabia (kung saan 79% ng mga babae ang nagsabing mas mahalaga ang personalidad kaysa hitsura, kumpara sa 52% ng mga lalaki: 28 puntos ang gap ng dalawang grupong ito) at sa Egypt (83% ng mga babae kumpara sa 55% ng mga lalaki, na may gap rin na 28 puntos).

Para sa mga babae sa mga Nordic na bansa, pinakamahalaga ang personalidad ng partner nila - ni-rank ito ng 73% ng mga Swedish na babae, 69% ng mga Danish na babae, 66% ng mga Norweigian na babae at 59% ng mga Finnish na babae bilang ang nag-iisang pinakamahalagang katangian.

Click here to see the chart for men or women

Sa kabaligtaran, ang mga pinakamalamang na nakatutok lang sa hitsura ay mga lalaking Vietnamese (44% ang nagsabing ito ang nag-iisang pinakamahalagang katangian na dapat taglay ng isang partner), mga lalaki sa Indonesia (35%), mga lalaki sa Saudi Arabia (35% rin), mga lalaki sa Thailand (33%) at mga lalaki sa Hong Kong (33% rin).

Tala ng pag-ibig

Napag-alaman ng pag-aaral na ang mga bansa kung saan pinakamahalagang katangian ang 'pagkakaroon ng disenteng pinansyal na kakayahan' ay sa Malaysia (kung saan 36% ng mga kababaihan ang nag-rank nito bilang isa sa tatlong pinakamahalaga), Vietnam (32%) at Indonesia (30%).

Gayunman, mahalagang tandaan na sa lahat ng mga bansang ito (at, sa katunayan, sa lahat ng bansang na-survey), mas malaki pa rin ang posibilidad na i-rate ng mga babae ang personalidad, pagiging masayahin at talino ng kanilang mga partner bilang mas mahalagang katangian kaysa sa pagiging mayaman.

Tingnan ang kabuuan ng resulta rito

Pinagmulan ng larawan: Getty Image