Ang mga millennial at baby boomer na mas mabuti silang nirerepresenta ng media kaysa ng advertising

Ang mga millennial at baby boomer na mas mabuti silang nirerepresenta ng media kaysa ng advertising
sa

Sinisiwalat din ng bagong pananaliksik ng YouGov na may kulang ang social media sa pagbabalewala sa mga baby boomer

Ramdam ng mga millennial at ang mga baby boomer sa Pilipinas na mas mabuti silang nirerepresenta ng media kaysa ng advertising, ayon sa bagong pananaliksik ng YouGov Omnibus.

Ang online na survey na naghahambing sa mga opinyon ng mga sumasagot na pinanganak sa pagitan ng gitnang-1940s at gitnang-1960s (mga baby boomer) at sa pagitan ng maagang 1980s at gitnang-1990s (mga millennial), ay nagtanong kung gaano kabuti silang kinakatawan sa paraan kung paano nila napapansin ang itsura, pagkilos ng mga tao at may katulad na mga pananaw sa kanila sa media at advertising.

Pagdating sa media, 77% ng mga millennial ay nagsasabi na mabuti silang nirerepresenta, laban sa 19% na nakakaramdam na hindi sila masyadong mabuting nirerepresenta o hindi talaga nirerepresenta. Ang netong marka para sa mga millennial (sa mga nakakaramdam na mabuti silang nirerepresenta bawas ang mga hindi) ay 58; kapansin-pansing mas mataas kaysa sa mga baby boomer (29). Sa paghahambing, 63% ng mga baby boomer ay nakakaramdan na mabuti silang nirerepresenta at isa sa tatlo ay nakakaramdam na hindi sila mabuting nirerepresenta.

Ramdam ng parehong pangkat na hindi sila kasing-buting narerepresenta ng advertising kaysa ng media. Ang netong marka ng mga millennial ay 6 na puntos na mas mababa para sa advertising kaysa sa para sa media. Ang marka ng mga baby boomer ay bumagsak sa 1, pagbagsak ng 28.

Ramdam ng mga baby boomer na ang pinakamalaking dahilan sa pagkakaramdam na hindi mabuting nirerepresenta ay dahil sa kanilang edad (binanggit ng 7 sa 10 sumasagot), kung saan ang mga millennial na nakakaramdam na hindi mabuting narerepresenta ay nagsasabi na ang socioeconomic class ang pinakamalaking salik (binanggit ng halos 4 sa 10).

 

1 sa 6 na mga baby boomer ay bumibili ng minsan man lang bawat linggo sa mga bagay na nakita nila sa social media

Ang pagkahilig ng mga millennial sa digital na mundo ay mabuting nakadokumento, sa mga selfie at naglalaro ang social media ng prominenteng tungkulin sa buhay ng maraming batang tao. Mas kaunting atensiyon ang binibigay sa oras na nilalaan ng mga baby boomer sa social media. Nalaman din ng YouGov Omnibus survey na kasing dami ng 8 sa 10 mga baby boomer ay alinman sa nagbabasa o nanonood ng nilalaman mula sa social media ng hindi bababa sa minsan bawat araw; pareho sa proporsiyon ng mga millennial.

Sa kabila ng magkakatulad ng lebel ng paggamit, tilang hinuhugis ng social media ang paggasta ng higit pa para sa mga millennial kaysa sa mga baby boomer. Habang halos 3 sa 10 millenial ang bumibili ng minsan man lang bawat linggo sa mga bagay na nakita nila sa social media, 1 lang sa 6 boomer ang bumibili.

Sa pagkomento sa mga nalaman, ang Head of Omnibus, si Jake Gammon, ay nagsabi na, “Sa 8 sa 10 baby boomer ang kumokonsumo ng nilalaman sa social media ng minsan man lang bawat araw at tanging 1 sa 6 ay naimpluwensiyahan ng channel bago bumili ng mga bagay minsan bawat linggo, minumungkahi ng pananaliksik namin na ang digital na husay ng mga mas matandang henerasyon ay kulang na naeestima ng mga marketer. Kasama niyan ang katotohanan na ang edad ay binabanggit bilang pinakamalaking dahilan kung bakit ramdam ng mga boomer na mali silang nirerepresenta ng media at advertising ay bumubuo sa kaso para sa muling pagtuon ng digital na istratehiya sa pakikipag-ugnay sa maramihang saklaw ng edad.”

Ang data ay online na nakolekta ng YouGov Omnibus sa pagitan ng Setyembre 27 at Oktubre 4 sa 1,362 sumasagot sa Pilipinas. Ang mga resulta ay kinatawan ng adult na online na populasyon.

Summer gambar: Getty Image