Halos dalawa sa tatlong Pilipino ang naniniwalang aagawin ng mga robot ang kanilang mga trabaho

Halos dalawa sa tatlong Pilipino ang naniniwalang aagawin ng mga robot ang kanilang mga trabaho
sa

Ipinapakita ng bagong research ng YouGov na 36% ng mga nasa edad na 18-29 ang naniniwalang maaaring maging kasing galing nila ang mga robot kung ang mga ito ang gagawa ng kanilang trabaho

Ang mga imahe ng isang 'utopian society,' kung saan mga robot ang gumagawa ng lahat ng bagay at nag-e-enjoy lang ang mga tao sa buhay ay naging uso at nawala rin. Ang mga development sa genetics, artificial intelligence at robotics ay nagpapakita sa halip na maaaring sirain ng mga robot ang ikinabubuhay ng malawak na saklaw ng populasyon, kung saan ipinapakita ng pinakahuling research na halos 45% ng mga gawain kung saan kailangang magbayad ng mga tao upang magawa ay maaaring maging automated na sa loob ng susunod na ilang dekada.

Gayunman, ipinapakita ng bagong data mula sa YouGov Omnibus na optimistikong nagbabantay ang mga Pilipino sa epekto ng mga robot sa lipunan. Sa pangkalahatan, 73% ng mga Pilipino ang naniniwalang mapapadali ng mga robot ang ating pamumuhay at tatlo sa bawat apat ang naniniwalang maaaring gawin ng mga robot ang mga bagay na ayaw gawin ng mga tao.

8 sa bawat 10 ang gustong magkaroon ng robot para maglinis

Masayang tatanggapin ng mga Pilipino ang mga robot sa kanilang pamumuhay, at 1 lang sa bawat 20 ang nagsabing ayaw nila ng robot.

Sa isang listahan na may labindalawang posibleng puwedeng gawin, ang pinakapopular na gamit para sa robot ay upang tumulong sa paglilinis ng bahay: 8 sa bawat 10 ang may gusto nito. Ang iba pang popular na mapagpipilian ay may kinalaman sa seguridad (pinili ng 76% ng mga respondent) at assistant para sa trabaho (pinili ng 68%).

Lubusang sang-ayon ang kapwa kalalakihan at kababaihan sa paggamit ng mga robot para sa mga gawain sa bahay tulad ng paglilinis, pagtatrabaho sa labas ng bahay (hal. hardin) at pagbibitbit ng mga bagay-bagay. Gayunman, hatì sila kung tungkol sa paggamit ng robot para sa seguridad (79% ng mga kalalakihan ang gusto ng robot para sa seguridad kumpara sa 72% ng mga kababaihan) at para sa pagmamaneho (36% ng mga lalaki ang gustong magkaroon ng robot para makatulong sa pagmamaneho habang 25% ng mga kababaihan ang gusto nito).

Humigit-kumulang 1 sa bawat 10 ang naniniwalang mas mahusay na magagawa ng robot ang kanilang trabaho kaysa sa kanila

Kahit na nakikita nila ang pakinabang ng mga robot, kinikilala rin ng mga Pilipino ang potensyal na banta ng mga robot sa trabaho ng mga to: halos dalawa sa bawat tatlong Pilipino ang sumasang-ayon na aagawin ng mga robot ang ating mga trabaho. Gayunman, marami pa rin ang hindi nakakaramdam ng personal na banta mula sa mga robot sa kanilang pinagtatrabahuan: 1 lang sa 10 tao ang naniniwalang mas magaling na magagawa ng robot ang trabahong para sa tao.

Mas natatakot ang mga nakababatang henerasyon kung tungkol sa pananatili sa kanilang trabaho. Kung 53% ng mga nasa edad na 18-29 ang naniniwalang mas magaling pa rin sila sa paggawa ng kanilang trabaho kumpara sa mga robot, halos 6 sa bawat 10 nasa edad na higit 45 ang naniniwalang mas magaling na magagawa ng robot ang trabaho ng tao. Ang mga mas bata sa 45 ay mas malaki rin ang tendensyang mag-isip na magiging halos kasing galing nila ang mga robot sa paggawa ng kanilang trabaho. 40% ng mga nasa edad na 18-29 ang naniniwalang magiging kasing galing nila ang mga robot o magiging mas magaling pa nga ito sa kanila. Ganito rin ang iniisip ng 34% ng mga nasa edad na 30-44 pero 32% lang ng mga lagpas 45 ang nag-iisip nang ganito.

Kasabay ng paghahanda ng mga robot na magkaroon ng epekto sa ating ekonomiya ang pagkakaroon ng pagsubok sa hinaharap. 8 sa bawat 10 Pilipino ang sumasang-ayon na kailangang maingat na kontrolin at i-regulate ang mga robot, na nagmumungkahing kailangang magkaroon ang mga regulator ng bago at mapanghamong pamamaraan na susulitin ang mga pakinabang ng makabagong teknolohiya nang hindi inaalis ang mga oportunidad at/o kita ng mga tao.

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Setyembre 11-28, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Sample size: 2,777

Pinagmulan ng larawan: Getty Image