1 sa 3 tao ang nagpalit ng kaugalian nila batay sa kanilang horoscope

1 sa 3 tao ang nagpalit ng kaugalian nila batay sa kanilang horoscope
sa

Isinisiwalat ng bagong pananaliksik ng YouGov na halos kalahati ng mga batang tao ang sumeseryoso sa mga star signs

Magiliw ka ba tulad ng Gemini o matigas ang ulo tulad ng Scorpio? At dahil ba dito ay bagay ka o hindi ka bagay sa magangang Libra na nakaupo sa tabi mo? Mas direkta sa punto, naniniwala ka ba sa horoscope?

Minumungkahi ng New YouGov na ang mga star sign ay uso na muli sa mga batang henerasyon, mas malamang ang mga batang henerasyojn ay mas masuwerte tulad ng mga nakatatanda sa kanila. Sa kabuuan, apat lang sa sampu (43%) sa mga na-survey sa loob ng APAC ay masyado o medyong sumeseryoso sa mga horoscope ngunit tumataas ito sa 48% sa mga nasa pagitan ng 16-29 at bumababa sa 31% sa mga mahigit sa 45.

Ang mga residente ng Vietnam, Tsina at Thailand ay mas sumeseryoso sa mga horoscope sa rehiyon, kung saan ang 75%, 68% at 52%, bilang naaayon ang sumeseryoso sa mga horoscope. Sa paghahambing, ang mga Malaysian, Singaporean at Australian ay ang hindi malamang na sumeryoso sa mga horoscope, kung saan 23%, 28% at 29%, bilang naaayon ang sumeseryoso sa mga horoscope.

 

Ang karamihan ng sumasagot ay hinambing ang pagiging bagay ng kanilang star sign sa ibang tao

Anim sa sampu ang naniniwala na ang star sign ng tao ay tumpak na makakahula sa katangian ng kanilang karakter at personalidad at 55% ang tumingin kung bagay ang kanilang star sign sa ibang tao. Tumataas ito sa 62% ng kababaihan at bumababa sa 49% sa kalalakihan.

Ang isa sa tatlo (33%) sa mga natanong ang nagbago ng pag-uugali nila batay sa bagay na kanilang nabasa sa kanilang horoscope. Ang katulad na bahagi ng populasyon (35%) ang nagsasabi na ang mga nararamdaman nila sa tao kung kanino sila romantikong interesado ay “malaki” o “katamtamam” ang ipagbabago kung malaman nila na masyadong bagay ang kanilang star sign. Nakakawili ring malaman na ang bilang ng mga sumasagot ay nagsasabi na ang pakiramdam nila ay“malaki” pagbabago ay dumodoble kung malaman nila na ang kanilang mga star sign ay tinuturing na “bagay na bagay” kumpara sa “masyadong hindi bagay”. Katulad nito, sabi ng mga sumasagot na ang mga pakiramdam nila ay mas hindi magbabago kung makita na ang mga star sign nila ay “masyadong hindi bagay”.

 

3 sa 10 sa nakaraan ay bumili ng mga produktong kaugnay ng horoscope

Ang mga horoscope ay malaking negosyo din, na tatlo sa sampu (30%) ang nagsasabi na dati ay bumili sila ng mga produktong kaugnay ng horoscope. Ang pinakapopular na mga binili ay mga aksesorya, binili ng kalahati (51%) ng lahat ng dating bumili ng mga produktong kaugnay ng horoscope. Kabilang sa mga ibang popular na produkto ay mga gem stone na tanda ng star sign o buwan ng kapanganakan (binili ng 46%), damit (31%) at stationery (29%).

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Agosto 14 at 29, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya Pasipiko (n = 9.645; Australia: 1,008; China: 1,018: Hong Kong: 1,120; Indonesia: 1,045; Malaysia: 1,311; Pilipinas: 1,097; Singapore: 1,030; Thailand: 1,022; Vietnam: 1,003)