Isa sa bawat limang tao sa APAC ang umaming nagsinungaling sila sa ilang bagay sa kanilang résumé

Isa sa bawat limang tao sa APAC ang umaming nagsinungaling sila sa ilang bagay sa kanilang résumé
sa

Napag-alaman ng YouGov na nagsisinungaling nang madalas ang mga tao tungkol sa kanilang karanasan sa pagtatrabaho at personal na interes

Napag-alaman ng bagong research ng YouGov na 18% ng mga residente ng APAC ang umaming nagsinungaling sila sa kanilang résumé (idagdag rito ang 5% na nagsabing "piniling hindi sabihin"). Pero ano bang mga kasinungalingan ang sinasabi nila?

Ipinapakita ng mga resulta na, una sa lahat, ang parte tungkol sa karanasan sa pagtatrabaho ang pinakamalamang na punò ng di-makatotohanang bagay, kung saan apat sa 10 (44%) ng mga tao ang umaming ginawa nila ito.

Para naman sa mga taong nag-aalala na mukhang napaka-"boring" ng seksyon para sa "personal na interes" ng kanilang résumé , napag-alaman din na madalas din itong pinupunan ng hindi makatotohanang bagay, kung saan tatlo sa bawat sampung (32%) sinungaling na respondent ang umamin na nagsinungaling sila sa inilagay nila sa seksyong ito. Ang iba pang hindi makatotohanang bagay na inilalagay sa mga CV ay kung gaano katagal silang nagtrabaho sa isang lugar (30%), kanilang edukasyon o kuwalipikasyon (30%).

Ang mas matatandang naghahanap ng trabaho ang pinakamalamang na magsinungaling tungkol sa kanilang edad

Kahit sandaling panahon pa lang silang nakakapagtrabaho, ang mga mas batang henerasyon ang pinakamalamang na nakapagsinungaling na tungkol sa kanilang CV sa pangkalahatan; isa lang sa bawat pitong (14%) tao na nasa edad na 45+ ang nagsinungaling sa kanilang CV, kumpara sa isa sa bawat lima (20%) ng mga nasa edad na mas mababa sa 45.

Gayunman, sa mga taong nagsinungaling sa kanilang CV, ang mga mas matatandang naghahanap ng trabaho ay mas malamang na magsinungaling tungkol sa maraming bagay. Sa partikular, ang mas matatandang naghahanap ng trabaho ay pinakamalamang na magsinungaling tungkol sa: kanilang edad - sangkapat (26%) ng mga nasa edad na 45 at higit pa na nagsinungaling tungkol sa kanilang mga CV ay hindi nagsabi nang totoo tungkol sa kanilang edad, kumpara sa 16% ng mga mas bata sa 44; haba ng panahong ginugol nila sa isang trabaho (37% ng mga 45+ at 29% ng mga mas mababa sa 45); at kasalukuyan nilang sahod (28% kumpara sa 21%).

Si Colin Marson, CEO ng YouGov APAC, ay nagkomento, “Ang mga napag-alaman ng pinakabagong YouGov Omnibus survey ay maaaring bago para sa ilang mga employer at recruiter, na matagal nang umaasa sa mga CV bilang pangunahing paraan ng pagpili ng mga potensyal na bagong empleyado. Gamit ang potensyal at kakayahan ng makabagong teknolohiya, baka kailangan nang gumamit ang mga recruiter ng ibang paraan ng recruitement upang masigurong nahahanap ng mga kompanya ang pinakamahusay - at pinakatapat(!) na kandidato sa hinaharap.

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Agosto 1 at 21, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya-Pasipiko (n = 9,241; Australia: 921; China: 1,014; Hong Kong: 1,019; Indonesia: 1,072; Malaysia: 1,092; Pilipinas: 1,047; Singapore: 1,044; Thailand: 1,019; Vietnam: 1,013)