Ano ang mga pinakapopular na aktibidad na ginagawa ng mga mamimili mag-isa?

Ano ang mga pinakapopular na aktibidad na ginagawa ng mga mamimili mag-isa?
sa

Ang mga nightclub at bar ang mga lugar na hindi pupuntahan ng mga taong mag-isa

May bentahe ang pagiging single – ang kalayaan na magawa ang gusto mo. Maaari kang pumunta, makita at gawin kung anuman ang gusto mo nang hindi kailangang makipagkompromiso para sa kapakanan ng ibang tao. Ngunit nais ba ito gawin ng mga tao? Ang mga tao ay mahilig makihalubilo. Kaya tiningnan ng bagong pananaliksik ng YouGov kung anong mga aktibidad ang pinakasinasalihan mag-isa ng mga tao.

Tatlo sa apat ng mga residente ng APAC ay nagte-take out para kaining mag-isa

Hindi nakakagulat, ang karamihan ng mga sumasagot ay namili at naglakad mag-isa, na ang 84% at 83% bilang naaayon ay nagsabi na ginawa nila ito. Kasama sa ibang popular na mag-isang aktibidad ay ang pag-order ng take-out (77%), pagpunta sa kapihan (72%) at pagpunta sa restaurant para kumain (68%), na karamihan ng mga tao ang nagsasabi na nagawa na nila ito mag-isa.

Sa kabilang dulo ng sukatan, ang mag-isang pagpunta sa nightclub ay ang pinakahindi popular na aktibidad, na 29% lang ng mga tao ang nagsasabi na hindi sila nagpupunta mag-isa, kumpara sa 46% na nagsasabi na hindi nila ito kailanman gagawin at hindi gugustuhing gawin. Ang mga ibang pangunahing aktibidad na iiwasang gawing mag-isa ng mga tao ay ang maglasing sa bahay (46% ang nagsasabing hindi nila ito kailanman gagawin) at pumunta sa bar para uminom (40%).

Kabilang sa mga aktibidad na hindi kailanman mag-isang ginawa ngmga tao pero pag-iisipang gawin ay ang pagbabakasyon sa ibang bansa (37%), pagpunta sa gym (33%) at panonood ng music gig (31%).

Kalahati ng mga tao ay nakapunta na sa sporting event mag-isa

Sa karamihan, ang mga kalalakihan ay mas malamang kaysa sa mga kababaihang sumali sa alinman sa mga aktibidad na ito nang mag-isa. Ito ay may kabatirang pagpili sa bahagi ng mga kababaihan: sa halip na gustuhin pero gawing mag-isa ang mga aktibidad na ito, ang kababaihan ay partikular na hindi nais gawin itong mag-isa.

Ang mag-isang pagpunta sa sporting event ay ang pinaka-naiibang aktibidad sa pagitan ng mga kasarian. Kalahati (51%) ng kalalakihan ay nakapunta na sa sporting event mag-isa, kumpara sa isang ikatlo (35%) ng kababaihan. Sa paghahambing, halos isang ikatlo ng kababaihan (29%) ang hindi nais pumuntang mag-isa sa sporting event, kumpara sa isa lang sa limang (19%) kalalakihan.

Kasama sa mga ibang partikular na naiibang aktibidad ay ang pagpunta sa bar para uminom, pagpunta sa nightclub at ang pag-swimming. Halata ang ilan sa mga kaibahan – mas malamang na sports fan ang kalalakihan kaysa kababaihan – habang ang iba ay maaaring indikasyon ng magkakaibang motibasyon sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan sa pagsali sa ilang mga aktibidad. Halimbawa, sa kaso ng pagpunta sa nightclub, maaaring sa mga kababaihan ang paglalaan ng oras para makasama ang mga kaibigan ay ang buong layunin ng gawain, at sa kalalakihan, maaaring ang pagpunta sa nightclub ay dahil para sa pagtatapos ng araw.

Ang pinakabagong YouGov Omnibus survey ay nagmumungkahi na ang ekonomiya ng mga single ay malaking negosyo. Hindi lang gumagawa ng ilang aktibidad ang mga mamimili nang mag-isa pero bukas din ang isip nila sa pagpapalawak ng saklaw ng mga aktibidad na ginagawa nilang mag-isa. Ang paghamon sa mga brand ay bigyan sila ng mga pagkakataon at kumpiyansang gawin ang susunod na hakbang – bigyan sila ng motibasyong galugarin ang mga bagong karanasan.

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Agosto 1 at 21, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya-Pasipiko (n = 9,241; Australia: 921; China: 1,014; Hong Kong: 1,019; Indonesia: 1,072; Malaysia: 1,092; Philippines: 1,047; Singapore: 1,044; Thailand: 1,019; Vietnam: 1,013)