Tatlo sa apat ng mga residente ng APAC ay OK para sa mga kababaihang mag-propose sa mga lalaki

Tatlo sa apat ng mga residente ng APAC ay OK para sa mga kababaihang mag-propose sa mga lalaki
sa

Pinapakita din ng bagong pagsasaliksik na sa paniwala ng kalahati ng mga sumasagot na ang engagement ring ay dapat katumbas ang presyo ng isang buwang sahod

Ano ang perpektong proposal? Sinisiwalat ng pinakabagong pananaliksik mula sa YouGov, ang nangungunang online na pananaliksik na kompanya sa mundo, na matindi pa rin ang mga tradisyon sa buong Asya-Pasipiko. Subalit, bagaman marami pa rin ang mas gusto ang tradisyon, ang mga bago at lumalabas na mga kagawian ang ginagawa ng marami sa buong rehiyon.

Kalahati ng mga Australian ang nagsasabi na balewala kung aling kasarian ang mag-propose

Sa buong APAC, dalawa sa tatlo (66%) ng mga sumasagot ang naniniwala na dapat mag-propose ang lalaki sa babae, bagaman malaki ang pagkakaiba nito sa pagitan ng mga bansa. Ang paniniwalang ito ay pinakapinaniniwalaan sa Indonesia (86%), Thailand (78%), at Pilipinas (76%). Sa paghahambing, ang mga Australian ang pinaka-relax; kalahati sa mga natanong (50%) ang nagsasabi na balewala kung ang lalaki o babae ang mag-propose.


Bagaman karamihan ng sumasagot ay mas gusto na ang lalaki ang mag-propose, tatlo sa apat (74%) ng mga natanong ang nagsasabi na katanggap-tanggap na ang babae ang mag-propose sa lalaki, minumungkahi na may degree ng pag-aayon kahit na ganyan ang mga inaasahan.

Ang mga diyamante pa rin ang pinakapopular na napipili para sa mga engagement ring

Umaasa din ang mga mamimili ng engagement ring, na halos siyam sa sampu (88%) ng mga tao ang nakikita ang singsing bilang isa sa pangunahing bahagi ng perpekong proposal. Nangunguna ito sa mga ibang tradisyon sa kahalagahan; kalahati sa mga natanong (54%) ay nakikita ang bulaklak bilang mahalaga, at isa sa tatlo (36%) ay nakikitang mahalaga na lumuhod sa isang tuhod ang lalaki.

Sa kung ano ang bumubuo sa engagement ring, halos kalahati ng lahat ng mga sumasagot (46%) ang pipili ng diyamante, habang ang dilaw na ginto ay pinakapopular na napipiling metal, napili ng 37% ng mga natanong. Subalit, tilang mas hindi na uso ang dilaw na ginto sa mga batang henerasyon; mas gusto ito ng 41% ng mga mas matanda sa 45 pero 33% lang ng mga 16-29 taong gulang. Ang pilak ay doble ang pagkapopular sa henerasyong ito kaysa sa mga mas matandang henerasyon, napili ng 15% ng 16-29 taong gulang ngunit ng 7% ng mas matanda sa 45. Ang platinum ay medyo popular din sa mga batang mamimili (15%) ngunit muli ay nakakaakit ng mas kaunting kasabikan sa mga mas matanda sa 55 (10%).

Ngunit ang nasabing karangyaan ay mahal at kalahati (52%) ng mga natanong ay naniniwala na ang engagement ring ay dapat mas mura sa isang buwang sahod. Ang Tsino, Thai at Pilipinong mamimili ang mga pinakamalaking gumastos, kung saan ang 38%, 23% at 20% (bilang naaayon) sa mga sumasagot ay nais maglaan ng mahigit sa tatlong buwang sahod sa engagement ring.


Ang paghingi na pahintulot mula sa ama ng babaeng ikakasal bago ma-engage ay mas mahalaga sa mga batang tao kaysa sa mga magulang nila

Ang isa pang pangmatagalang tradisyon ay ang paghingi ng basbas mula sa ama ng babaeng ikakasal bago ma-engage. As buong rehiyon, 85% ang naniniwala pa rin na mahalaga ito. Tumataas ito sa 96% sa Indonesia, 94% sa Thailand at 94% sa Vietnam. Subalit, halos isa sa apat (38%) ng mga Aussie, isa sa apat (25%) ng mga taga-Hong Kong at isa sa lima (19%) ng mga Singaporean ang naniniwala na ang paghingi ng pahintulot ng ama ng babaeng ikakasal bago magpa-engage ay hindi mahalaga.

Tilang mas mahalaga sa batang magkapareha ito kaysa sa mga magulang: habang isa lang sa sampung 16-29 taong gulang (9%) ang naniniwala na hindi mahalagang hingin ang pahintulot ng ama ng babaeng ikakasal, sa palagay ng isa sa lima (19%) ng mga mas matanda sa 45 ay hindi ito mahalaga.

Salungat sa karaniwang kaalaman, pagdating sa pagiging engaged, tilang mas pinananatiling buhay ang tradisyong ito ng mga kabataan kaysa sa matatanda.

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Agosto 1 at 21, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya-Pasipiko (n = 9,241; Australia: 921; China: 1,014; Hong Kong: 1,019; Indonesia: 1,072; Malaysia: 1,092; Philippines: 1,047; Singapore: 1,044; Thailand: 1,019; Vietnam: 1,013)