95% ng mga residente ng APAC ay sumusuporta sa mga bagong paraan para maharap ang obesity

95% ng mga residente ng APAC ay sumusuporta sa mga bagong paraan para maharap ang obesity
sa

Naniniwala ang 81% na may bahagi ang fast food sa pagiging obese pero 7% lang ng mga respondent ang ayaw ng fast food

Patuloy ang paglaki ng bilang ng mga gusto ng fast food. Sa mga lungsod sa palibot ng Asya-Pasipiko, patuloy na nahihikayat ng mga fast food chain ang mga tao dahil sa kanilang murang pagkain at mabilis na serbisyo. Ngunit ang pagiging kumbinyente ay may kapalit at ang mataas na antas ng obesity ay nagtulak ng pandaigdig na pagsasaalang-alang tungkol sa epekto ng fast food sa pang-araw-araw nating buhay.

Dahil dito, ang YouGov, ang pangunahing online research firm sa mundo, ay nag-poll ng mahigit 9,000 residente sa buong APAC* para alamin kung ano ang pananaw ng mga tao sa fast food at obesity. Bagama't may napakalawak na suporta para sa mas malawak na pagkilos para tapusin epidemya ng obesity, nananatiling paborito ng mga tao sa buong rehiyon ang fast food. Sa kabila ng mga babala sa kalusugan, tila panatag ang popularidad nito; 7% lang ng mga respondent ang ayaw ng fast food.

Fried chicken ang pinakapopular na uri ng fast food sa APAC

Sa lahat ng masasarap na iniaalok, ang fried chicken ang pinakapopular na uri ng fast food sa APAC, na pinapaboran ng 34% ng mga na-survey. Mataas din ang score ng pizza at burger, na pinili ng 28% at 20% ng mga tao. Ang kagustuhan sa fast food ay pareho sa kabuuan ng APAC maliban sa Australia, Hong Kong at Pilipinas, kung saan mas hilig ng mga tao ang pizza kaysa sa fried chicken.

Naniniwala ang halos 2/3 ng mga tao na may pananagutan ang mga fast food chain sa kalusugan ng mga consumer

Ang gayong karaming pagpipilian ng mga fast food at ang paglaganap ng popularidad ng mga ito ay humantong sa ilan para kuwestyunin ang papel ng industriya ng fast food sa obesity crisis. Totoo ito batay sa opinyon ng publiko, kung saan 81% ng mga na-survey ay naniniwalang may bahaging ginagampanan ang fast food sa obesity. Higit pa rito, 64% ang naniniwala na may pananagutan ang mga fast food chain sa kalusugan ng mga consumer, na nagmumungkahing may malaking papel na ginagampanan ang mga fast food chain sa kalusugan ng publiko.

95% ng mga residente ng APAC ay sumusuporta sa mga bagong paraan para maharap ang obesity.

Nang tanungin tungkol sa range ng mga paraang maaaring makasugpo sa obesity, ang ideya na nakahikayat sa pinakamalawak na suporta ay: pataasin ang bilang ng mga low-fat option na available sa mga consumer; limitahan ang dami ng fat sa mga pagkain na pinapayagang ibenta ng mga fast food chain; at gawing available ang mas maraming impormasyon tungkol sa kung ano ang nasa fast food. Bawat isa sa mga mungkahing ito ay sinuportahan ng kalahati ng mga polled sa APAC (50%).

Kabilang sa iba pang popular na paraan ay ang pagpilit sa mga fast food company na gumawa ng mga mandatory contribution sa sistemang pangkalusugan (sinuportahan ng 39% ng mga na-survey); pagtaas ng mga pampubliko/pampribadong partnership para suportahan ang mas masustansyang pagkain (sinuportahan ng 38%); at paghikayat sa mga fast food company na gumawa ng boluntaryong kontribusyon sa sa sistemang pangkalusugan (30%).

Sa kabuuan, 5% lamang ng mga na-survey ang hindi nais na makita ang alinman sa mga opsyon sa itaas, na nagpapahiwatig na mayroong malawak na suporta para sa pagkilos laban sa obesity.

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Hunyo 22 hanggang Hulyo 3, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya Pasipiko (n = 9,088; Australia: 1,013; China: 1,007; Hong Kong: 989; Indonesia: 1,004; Malaysia: 1,049; Pilipinas: 1,015; Singapore: 1,007; Thailand: 1,002; Vietnam: 1,002)