Sino ang pinakatamad sa APAC?

Sino ang pinakatamad sa APAC?
sa

Ipinapakita ng bagong research na ang millenials ay apat na beses na malamang na ilarawan ang sarili nila na tamad sa trabaho kumpara sa mga baby boomer 

Trabaho, trabaho, trabaho. Halos wala na tayong ginawa kundi magtrabaho. Ayon sa pinakahuling research mula sa YouGov, ang nangungunang online research firm sa buong mundo, maaaring ang dahilan ay gusto nating magtrabaho. Halos tatlong kapat (71%) ng mga netizen sa APAC ang naglarawan sa sarili nila na masipag sa trabaho at 13% lamang ang nagsabing tamad sila.

Mas maraming residente ng Hong Kong ang nagsabing tinatamad sila sa trabaho kumpara sa ibang respondent sa APAC, kung saan halos sangkapat (24%) ang nagsabing tinatamad sila sa trabaho. Sa kabaligtaran, ang mga Australian ang may pinakamaraming nagsasabi na masisipag sila kumpara sa lahat ng respondent sa APAC; 79% ng mga respondent ang naniniwalang masisipag sila sa kanilang trabaho.

Ang madalas na sinasabing mga tamad ang millenial ay pinatototohanan ng sariling opinyon ng grupong ito: ang mga kabataan ay apat na beses na malamang na ilarawan ang kanilang sarili na tinatamad sa kanilang trabaho. Bagama't isa sa bawat lima (19%) ng mga nasa edad na 16-24 ang umaming tamad sila sa trabaho, 5% lang ng mga nasa edad na higit sa 55 ang naniniwalang tamad sila.

Isa sa bawat tatlong residente ng APAC ang umaming tamad sila kung tungkol sa pisikal na gawain

Gayunman, kung tungkol sa pisikal na gawain, ang bilang ng mga umaming tamad sila ay lumaki sa 31%. Ang mga residente ng Hong Kong ang pinakamadalas magsabing tamad sila (44%) kumpara sa ibang residente ng APAC, ngunit ang mga Indonesian naman ang nagpakita ng pinakamaraming nagsasabi na masisipag sila (70%).

May pagkakaiba rin sa opinyon sa pagitan ng mga kasarian kung paano inilarawan ng mga lalaki at babae ang antas ng kanilang pisikal na gawain. Ang mga kababaihan ang madalas magsabing tamad sila (36%) kumpara sa 27% ng mga lalaki.

51% ng mga lalaki ang mas gustong maglakad ng 1km kaysa magmaneho/sumakay ng pampublikong transportasyon

Mas tamad din ang mga babae kung tungkol sa kung paano bibiyahe ng distansyang 1km. Nang tinanong kung mas gusto ng respondent na maglakad o magmaneho/sumakay ng pampublikong sasakyan upang bumiyahe nang 1 kilometro, wala pang kalahati ng mga babaeng tinanong (44%) ang nagsabing mas gusto nilang maglakad. 51% naman ng mga lalaking tinanong ang nagsabing maglalakad sila.

Ang mga tugon sa tanong na ito ay nagpapakitang ang mga residente ng Hong Kong ay hindi naman ganoon katamad kumpara sa mga kapitbahay nila sa rehiyon. Bagama't mas maraming taga-Hong Kong ang nagsasabing tamad sila kumpara sa ibang bansa sa APAC, sila naman ang may pinakakaunting bilang ng magmamaneho/sasakay ng pampublikong transportasyon (32%). Sa kabilang banda, ang mga pinakaayaw maglakad ng 1 kilometro ay mga residente ng Malaysia (48%), Thailand (46%) at Vietnam (45%) at mas gugustuhing sumakay ng pampublikong transportasyon o magmaneho.

Karamihan ng mga respondent ay mas gustong umakyat ng hagdan sa halip na sumakay sa elevator, basta wala pang 5 floor ang kailangan nilang akyatin

Sinuri ng YouGov kung gaano katamad ang mga netizen sa pamamagitan ng pagtatanong kung kailan magpapasya ang mga taong mag-elevator kaysa maghagdan. Bagama't 92% ng mga respondent ang nagsasabing pipiliin nilang maghagdan kaysa elevator upang umakyat ng isang floor, 63% ng mga na-survey ang umaming nag-elevator pa rin sila dati kahit na isang palapag lang ang kailangan nilang akyatin.

Ang limang palapag ang hangganan kung saan handang umakyat ng hagdan ang mga tao. 83% ng mga na-survey ang sasakay ng elevator sa puntong ito, halos doble ng bilang ng sasakay ng elevator para umakyat ng tatlong palapag (46%).

 

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Abril 11-19, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon para sa bawat bansa. Sample size: Asya Pasipiko (n = 9,468; Australia: 1,000; Hong Kong: 1,011; Indonesia: 1,283; Malaysia: 1,772; Pilipinas: 1,162; Singapore: 1,049; Thailand: 1,191; Vietnam: 1,000)