Kalahati ng mga residente ng APAC ang naniniwalang masyadong sa kasarian ang mga laruang pambata

Kalahati ng mga residente ng APAC ang naniniwalang masyadong sa kasarian ang mga laruang pambata
sa

Ipinapakita rin ng bagong research na ang Lego ang pinakamagandang laruan para sa batang lalaki at babae

Barbie o Action Man? Malabong pareho mong nilaro ang mga ito noong bata ka pa. Lubhang magkaiba ang market para sa mga laruang pambata. Pero anong mga laruan, kung mayroon, ang tama, anuman ang kasarian ng mga bata? At kailangan ba talagang magkaiba ang mga laruan depende sa kasarian ng mga bata? Ang YouGov, ang nangungunang online research firm sa buong mundo, ay nag-survey nang higit 10,000 tao sa Asya Pasipiko upang malaman ang impormasyong ito.

Halos kalahati ng mga residente ng APAC (45%) ang naniniwalang masyadong partikular sa kasarian ang mga laruang pambata; isa lang sa bawat limang na-survey (19%) ang hindi sang-ayon dito. Mas malawak din ang opinyon tungkol sa kung anong mga uri ng laruan ang tama para sa mga bata: 70% ng mga na-survey ang naniniwalang mahalaga para sa mga bata na maglaro ng iba't ibang uri ng laruan at hindi lamang ang mga karaniwan nang tinatanggap at binibiling laruan na partikular sa kasarian ng bata.

Wala pang 30% ng mga tao ang naniniwalang ang mga trak/kotse ay tamang laruan para sa mga batang babae.

Gayunman, nang tinanong ang mga respondent kung anong mga laruan ang partikular na tama para sa iba't ibang kasarian, hindi masyadong progresibo ang mga natanggap na tugon. Mahigit isa sa bawat sampung tinanong (13%) ang naniniwalang ang Barbie ay tama para sa mga batang lalaki, habang 26% ang naniniwalang mas tama para sa mga batang lalaki na magkaroon ng easy bake oven o tea set (23%) bilang laruan. Sa kabilang banda, higit sa siyam sa bawat sampung na-survey (91%) ang naniniwalang ang Barbie ay tamang laruan para sa mga batang babae, habang 74% ng mga tao ang nagsasabing tama para sa mga batang babae na magkaroon ng easy bake oven o tea set bilang laruan.

Sa siyam na bansang na-survey, Australia ang nag-iisang bansa kung saan ang karamihan ng mga residente ay alinman sa may malaking posibilidad o medyo posibleng pahintulutan ang isang batang lalaki na maglaro ng Barbie (50%), easy bake ove (62%) o tea set (57%). Malaki naman ang pagkakaiba sa Indonesia kung saan karamihan ng mga tao ang naniniwalang alinman sa walang posibilidad o medyo imposibleng pahintulutan nila ang isang batang lalaking magkaroon ng Barbie (69%), tea set (56%) o easy bake oven (53%) bilang laruan.

Hindi lang mga batang lalaki ang may limitasyon sa uri ng mga laruan na sa palagay ng mga tao ay tama para sa kanila. Ang mga laruang trak/kotse ang sinasabing pinakatama para sa mga batang lalaki (85% ng mga na-survey ang nagsabi nito), 29% lang ng mga na-survey ang naniniwalang ang mga laruang trak/kotse ay tamang laruan para sa mga batang babae.

Sa mga na-survey na laruan, Lego ang nag-iisang laruan na sa palagay ng mga na-survey ay tama para sa kapwa mga batang lalaki at babae. Gayunman, mas marami pa rin ang nagsasabing mas tama ito para sa mga batang lalaki: 79% ng mga respondent ang naniniwalang ang Lego ay tamang laruan para sa mga batang lalaki, kumpara sa 55% na nagsabing tama ito para sa mga batang babae.

36% lang ng mga respondent ang naniniwalang ang kulay pink ay para lamang sa mga babae

Magandang impormasyon ito para sa mga eksperto sa branding at marketing upang maunawaang hindi itinuturing ng maraming tao na ang ilang partikular na kulay ay para lamang sa mga partikular na kasarian, tulad ng karaniwang iniisip. Bagama't 36% ng mga respondent ang naniniwalang ang kulay pink ay para lamang sa mga batang babae, 20% ang naniniwalang ang kulay blue ay para lamang sa mga batang lalaki.

Gayunman, sinumang umaasang baguhin ang nakasanayan sa packaging ng mga laruan ay panghihinaan ng loob kapag nalaman nila ang mga resulta ng survey ayon sa magkaibang kasarian. Habang 29% lang ng mga kababaihan ang sumasang-ayon na ang kulay pink ay para lamang sa mga batang babae, 43% pa rin ng mga kalalakihan ang nagsasabing medyo matagal na panahon pa bago ka makakita ng pink na Action Man sa mga tindahan ng laruan.

*Kinolekta ang data na ito online sa pagitan ng Marso 26 hanggang Abril 4, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya Pasipiko (n = 10,747; Australia: 1,001; China: 1,505; Hong Kong: 911; Indonesia: 1,140; Malaysia: 1,734; Pilipinas: 1,185; Singapore: 1,055; Thailand: 1,181; Vietnam: 1,035)