Higit sa 70% ng mga Respondent sa APAC ang Naniniwalang Dapat Patas ang Buhay

Higit sa 70% ng mga Respondent sa APAC ang Naniniwalang Dapat Patas ang Buhay
sa

'Hindi patas ang buhay' ang madalas nating sinasabi o naririnig sa isa't isa sa pamilya habang lumalaki tayo. Ang YouGov, ang nangungunang online research firm sa buong mundo, ay nag-survey nang higit 9,000 tao sa APAC upang malaman kung ganito pa rin ang nararamdaman natin habang nagkakaedad tayo. Lumalabas na, depende sa mga karanasan natin sa buhay, marami sa atin ang naniniwalang totoo nga ang kasabihang iyan.

Higit sa 70% ng mga naninirahan sa Hong Kong ang naniniwalang hindi patas ang buhay.

Ipinapakita ng pinakabagong research ng YouGov na, sa APAC, medyo mas malaki ang bilang ng mga taong naniniwalang patas lang ang buhay (42%) kumpara sa 40% na nagsasabing hindi ito patas. Gayunman, malaki ang pagkakaiba ng mga opinyon sa kabuuan ng rehiyon: ang mga tao mula sa mga maunlad na bansa ay mas malaki ang posibilidad na mag-isip na hindi patas ang buhay - 74% ng mga tao sa Hong Kong at halos 3 sa bawat limang Singaporean (59%) ang nagsasabi nito. Ang mga Australian ay pinakapositibo sa mga maunlad na bansa kung saan 43% lang ang sumasang-ayon na hindi patas ang buhay.

Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa papaunlad na bansa ay may tendensyang mag-isip na patas lang ang buhay: 72% ng mga taga-Indonesia at 52% mula sa Malaysia ang nagsasabi nito.

Mas maraming lalaki (44%) kaysa babae (39%) ang naniniwalang patas lang ang buhay. Ang mga may-asawa (48%) ay mas malaki rin ang posibilidad na mag-isip na patas lang ang buhay, kumpara sa mga walang asawa o kapartner (37%).

Ang mga nasa pangkat na may mababang kita ay may tendensya ring mag-isip na dapat patas lang ang buhay.

Pero dapat bang maging patas ang buhay para sa lahat? 72% ng mga na-survey sa APAC ang naniniwalang ganito dapat. Suportado ito ng mga taga-Indonesia (85%) at Thailand (82%). Gayunman, sa Hong Kong, kung saan karamihan ng mga tao ay nag-iisip na hindi patas ang buhay, higit sa isa sa bawat limang tao (22%) ang nagsasabing normal hindi dapat patas ang buhay (ito ang pinakamalaking porsyento sa buong APAC).

Hindi naman kataka-taka na ang mga may mababang kita (78%) ay mag-isip na dapat sana patas lang ang buhay, kumpara sa mga may mataas na kita (70%).

Ang kasipagan at pagsisikap ang nakikitang pinakamahalagang dahilan ng tagumpay sa APAC.

Patas man o hindi ang buhay, may magagawa ba tayo tungkol dito? Nang tinanong tungkol sa mga dahilan para sa tagumpay, 'kasipagan at pagsisikap' (79%), 'abilidad o kakayahan' (77%), 'edukasyon' (65%), 'lakas ng loob' (65%) at 'kaugnayan at relasyon' (56%) ang 5 nangungunang bagay na pinili ng mga respondent sa APAC. Bagama't ang mga bagay na ito ay halos magkakatulad sa pangkalahatan sa iba't ibang pangkat ng edad, kasarian, katayuan sa buhay at trabaho, laki ng kita at antas ng edukasyon, ang ilang bansa ay nagsasabing may ibang mas mahalagang dahilan para sa tagumpay.

Sa Vietnam (74%) at Hong Kong (65%), ang pagiging 'maswerte' ay itinuturing din na mahalagang salik na pinili ng mga respondent bilang dahilan ng tagumpay.

Sa Thailand, iniisip din ng mga tao (46%) na ang pagkakaroon ng 'karisma' o sa ibang salita ay pagiging magandang makisama ay mahalagang salik sa pagtatagumpay. Gayunman, 32% lang ng mga tao sa Thailand ang nag-iisip na ang 'kasipagan at pagsisikap' ay salik sa pagtatagumpay - sobrang baba nito kumpara sa average ng rehiyon (79%), at sangkatlo lang ito ng porsyento sa Pilipinas (91%).

*Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Abril 11-19, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon para sa bawat bansa. Sample size: Asya Pasipiko (n = 9,468; Australia: 1,000; Hong Kong: 1,011; Indonesia: 1,283; Malaysia: 1,772; Pilipinas: 1,162; Singapore: 1,049; Thailand: 1,191; Vietnam: 1,000)