75% ng APAC tingin karapatan ng isang ina sa breastfeed sa publiko ay dapat na protektado

75% ng APAC tingin karapatan ng isang ina sa breastfeed sa publiko ay dapat na protektado
sa

Sa buong Amerika at Europa, ang karapatan ng ina na mag-breastfeed sa mga pampublikong lugar ay protektado ng batas. Ang mga kompanya roon ay maaaring patawan ng multa kapag ipinagbawal o pinigilan nila ang pagpapa-breastfeed sa mga sanggol. Gayunman, sa APAC, ang karapatan ng ina na mag-breastfeed sa pampublikong lugar ay hindi ganoon ka-protektado. Gaano ka-komportable ang mga tao sa APAC kapag nakakita ng mga inang nagbe-breastfeed sa mga pampublikong lugar? Na-survey ng YouGov, ang nangungunang online research firm ngayon sa mundo, ang 9,242 tao sa APAC upang maunawaan ang pagtanggap ng mga tao sa pagbe-breastfeed sa mga pampublikong lugar.

77% ng mga tinanong sa APAC ang nagsabing ang pagbe-breastfeed sa mga pampublikong lugar ay katanggap-tanggap.

Sa pangkalahatan, ang pagtanggap ng mga tao sa pagbe-breastfeed sa pampublikong lugar ay mataas sa buong APAC. Mahigit 3 sa 4 na tao na tinanong sa APAC ang nagsabing katanggap-tanggap na mag-breastfeed ang ina ng kanilang sanggol sa publiko. Ang antas ng pagtanggap ay pinakamataas sa Australia (87%), Hong Kong (87%) at Thailand (85%). Gayunman, ang mga tao sa Indonesia ang hindi gaanong naniniwalang ang pagbe-breastfeed sa pampublikong lugar ay katanggap-tanggap, na may 61% lamang na nagsasabing katanggap-tanggap para sa mga babae na mag-breastfeed sa publiko.

Ang mga kabataan at mga single na tinanong ay hindi gaanong suportado ang pagbe-breastfeed sa publiko.

Sa pagsisiyasat sa antas ng pagtanggap ng iba't ibang grupo ng mga edad, lumalabas na hindi masyadong tinantanggap ng mas batang henerasyon ang pagbe-breastfeed sa publiko, kumpara sa mas maygulang na generasyon: 74% lamang ng mga tinanong na nasa edad 16 hanggang 34, kumpara sa  80% ng mga tinanong na may edad 35 pataas ang nagsabing ang pagbe-breastfeed sa publiko ay katanggap-tanggap.

Hindi rin gaanong suportado ng mga single na tinanong (74%) ang pagbe-breastfeed sa publiko kumpara sa mga may-asawa (81%).

Nakakagulat naman, na mas maraming tinanong na lalaki (78%) ang nagsabi na katanggap-tanggap ang pagbe-breastfeed sa pampublikong lugar, kumpara sa mga tinanong na babae (76%).

Mas mababa sa 10% ng mga tinanong sa APAC ang nagsabing ang karapatan ng ina na mag-breastfeed sa pampublikong lugar ay hindi dapat protektahan ng batas

Dapat bang protektahan ng batas ang karapatan ng ina na mag-breastfeed sa publiko? Karamihan ng mga tinanong sa APAC ay suportado ito, na may 75% ang nagsabing ang karapatan ng ina na mag-breastfeed sa publiko ay dapat protektahan ng batas, at 9% lamang ang hindi

Kahit mataas ang pagtanggap ng Singapore sa pagbe-breastfeed sa publiko (79%), hindi naman nila gaanong suportado sa paggawa ng batas dito, na mayroon lamang 65% na sumang-ayon na ang pagbe-breastfeed sa publiko ay dapat na protektahan. Mas mababa pa ito kumpara sa Indonesia (na hindi ito gaanong tanggap), kung saan 71% ng mga tinanong ang sang-ayon na dapat may batas na magbibigay-proteksyon sa pagbe-breastfeed sa publiko.

Kinolekta ang datos na ito online sa pagitan ng Marso 26 hanggang Abril 4, 2017, sa pamamagitan ng panel ng YouGov na may 5 milyong tao sa buong mundo. Itinuturing itong sapat upang kumatawan sa online na populasyon. Sample size: Asia Pacific (n = 9,242; Australia: 1,001; Hong Kong: 911; Indonesia: 1,140; Malaysia: 1,734; Pilipinas: 1,185; Singapore: 1,055; Thailand: 1,181; Vietnam: 1,035)