42% ng mga sumasagot sa APAC ay interesadong gumawa ng mga in-flight na VoIP na tawag sa hinaharap

42% ng mga sumasagot sa APAC ay interesadong gumawa ng mga in-flight na VoIP na tawag sa hinaharap
sa

Laging magandang magbiyahesa ibayong-dagat para sa bakasyon. Pero hindi lahat ay nasisiyahan sa flight. Maraming airline ang nagpapakita ng mga bagong tampok para gawing mas kasiya-siya ang karanasan sa paglipad. Pero ano ang nararamdaman ng mga tao tungkol sa mga bagong tampok na ito at ano pa ang kailangang gawin para mapabuti ang kabuuang karanasan sa paglipad? Ang pinakabagong survey ng YouGovs sa air travel ay makakapagbigay sa mga airline ng kaunting ideya.

Nakikita ng mga sumasagot sa APAC ang mga pagka-antala ng flight bilang pinakamasamang aspeto ng paglipad

Kpag tinatanong sa pinakamasamang aspeto ng paglipad, nangunguna ang mga pagka-antala ng flight sa listahan ng mga sumasagot sa APAC at ang mataas na presyo ng air travel ay pumapangalawa, na 57% at 40% ng mga sumasagot sa APAC ang pumapangalan dito bilang isa sa tatlong pinakamasamang aspeto ng paglipad bilang naaayon. Sinusundan ito ng mga hindi kumportableng upuan, peligro sa seguridad at kakulangan ng legroom (na 38%, 35% at 26% ng mga sumasagot sa APAC ay pinili ito bilang isa sa tatlong pinakamasamang aspeto bilang naaayon).

Mahigit sa 60% ng mga sumasagot sa APAC ay handang magbayad ng hanggang US$5 para ma-access ang internet sa mga eroplano

Bagaman 10% lang ng mga sumasagot sa APAC ang nagsasabi na ang kakulangan sa konektibidad ay isa sa tatlong pinakamalalang aspeto ng paglipad, maraming airline ang naglalagay ng internet access sa mga flight para makapanatiling konektado ang mga pasahero sa kabuuan ng biyahe sa himpapawid. Halos isa sa limang sumasagot sa APAC ay nakasubok na ng in-flight na internet access sa nakaraan at nais muling gawin ito sa hinaharap. At halos kalahati ng mga sumasagot sa APAC ay hindi pa nakakasubok ng in-flight na internet access dati pero pag-iisipang gawin ito sa hinaharap.

Mabuting balita ito sa mga airline dahil ang pagsulong na ito sa mga eroplano ay tilang mabuting tinatanggap sa APAC. Subalit, inaalala din ang budget dahil karamihan sa mga sumasagot sa APAC (64%) ay handa lang magbayad ng hanggang USD5 para maka-access ng mga in-flight na serbisyong internet, habang mas kaunti sa 30% ang handang magbayad ng hanggang USD10.

Gusto ng 2 sa 5 sumasagot sa APAC ang ideya ng mga in-flight na VoIP na tawag

Para higit pang mapabuti ang connectivity sa flight, ang ilang airline ay nagpapanukala din ng bagong serbisyo tulad ng pagsasagawa ng VoIP na tawag sa flight. Kung mayroong in-flight na VoIP na tawag sa hinaharap, gugustuhin ba ng mga sumasagot sa APAC na subukan ang serbisyo? Mahigit sa 40% ng mga sumasagot sa APAC ay nagpapahiwatig ng interes sa pagsasagawa ng mga in-flight na VoIP na tawag sa hinaharap. Subalit, sa palagay ng 65% ng mga sumasagot sa APAC na nakakairitang umupo sa tabi ng taong tumatawag ng VoIP sa flight. Dahil dito, sa palagay ng halos 80% ng mga sumasagot sa APAC ang mga airline ay dapat magbigay sa mga pasahero ng opsyon na umupo sa magkakaibang seksiyon sa mga eroplao kung saan ang mga tawag ay papayagan at hindi papayagan – Baka maaaring pag-isipan ng mga airline na gawin ito, yung mga gustong gumawa ng mga in-flight na VoIP na tawag ay makakagawa nito sa mga eroplano, at ang mga ayaw ay hindi maaabala.

Ang mga Filipino ang pinakanag-aalala tungkol sa seguridad at teknikal na isyu mula sa paglipad

Subalit, kahit na may mga bagong kaunlaran sa mga eroplano, dapat din tugunan ang mga airlin ang ilang ibang inaalala ng mga kostumer nila. 47% ng mga sumasagot sa APAC ay masyadong nag-aalala tungkol sa mga isyu sa seguridad (hal. terorismo, pagbobomba) sa paglipad. Ang mga Filipino ay ang pinakanag-aalalang pangkat sa APAC, na ang 82% ang nagsasabi na masyado silang nag-aalala tungkol sa mga isyu na pangseguridad. Ang mga Tsino ang pinaka-hindi nag-aalala kung maihahambing, na 29% lang ng mga sumasagot sa Tsina ang nagsasabi na masyado silang nag-aalala sa mga pangseguridad na isyu. Nakikita rin ang mga teknikal na isyu bilang problema sa mga sumasagot sa APAC. 45% ng mga sumasagot sa APAC ang nagsasabi na masyado silang nag-aalala sa mga teknikal na isyu (hal. pagpalya ng eroplano) sa paglipad. Ang mga sumasagot sa Malaysia at sa Pilipinas ang pinaka-nagaalala tungkol dito (65% at 77%), habang ang mga sumasagot sa Hong Kong at Australia ang pinaka-hindi nag-aalala (na tanging 23% at 25% ng mga sumasagot ay nagsasabi na masyado silang nag-aalala tungkol sa mga teknikal na isyu sa mga eroplano).

Ang data ay kinolekta mula sa research sa mga panelist ng YouGov at itinuturing na kumakatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya Pasipiko (n = 9,202; Australia: 1,005; China: 1,007; Hong Kong: 1,150; Indonesia: 895; Malaysia: 1,062; Pilipinas: 1,020; Singapore: 1,015; Thailand: 1,046; Vietnam: 1,002)