Sa palagay ng halos kalahati ng mga sumasagot sa APAC ay hindi okay magsuot ng medyas sa sandalyas

Sa palagay ng halos kalahati ng mga sumasagot sa APAC ay hindi okay magsuot ng medyas sa sandalyas
sa

Pansarili lang kung ang isang tao ay sumusunod sa uso. Pero mabibigyan ka ng pinakabagong YouGov ng pahiwatig sa mga pangkalahatang pinagbabawal sa pagsunod sa uso na ayaw ng karamihan ng mga tao labagin.

Ang mga Aussie ang pinaka-ayaw sa kumbinasyong medyas-sandalyas

Kapag tinatanong kung anong mga "patakaran" sa pagsunod sa uso ang may kabatirang sinusunod ng mga sumasagot sa APAC, 47% ang nag-uulat na hindi sila nagsusuot ng medyas sa sandalyas. Bagaman ang kumbinasyon ng medyas at sandalyas ay nangunguna sa listahan ng mga pinagbabawal sa pagsunod sa uso sa APAC bilang kabuuan, medyo iba-iba ang mga sagot sa magkakaibang bansa. Sa APAC, ang mga Aussie ang pinaka-hindi nagkakagusto sa kumbinasyong medyas-sandalyas, na 57% ng mga sumasagot ang nagsasabi na hindi nila pinaghahalo ang dalawa. Subalit, sa Indonesia, Malaysia at Thailand, sa palagay ng mas kaunti sa 40% sa bawat nauukol na bansa ay problemang paghaluin ang medyas at sandalyas.

Ang paghahalo ng mga pattern ay mas katanggap-tanggap ng mga lalaki kaysa sa mga babae

Ang susunod na "patakaran" sa pagsunod sa uso na pinakaalam ng mga sumasagot sa APAC ay ang huwag maghalo ng magkakaibang pattern (hal. pahalang at patayong stripe), na ang 35% ng mga sumasagot sa APAC ay nagsabi na hindi nila ito ginagawa. Subalit, ang mga lalaki ay mas hindi nag-aalala sa paghahalo ng mga pattern sa suot nila, 29% lang ng lalaki ang nagsasabi na hindi nila ito ginagawa habang 41% ng mga babae ang nagsasabi na hindi ito katanggap-tanggap.

May 33% din ng mga sumasagot sa APAC ang nagsasabi na hindi sila nagsusuot ng stockings o medyas sa mga sapatos na nakalabas ang daliri ng paa. Muli, mas conscious ang mga babae kaysa sa mga lalaki (40% ng mga babae at 26% ng mga lalaki ang nagsasabi na hindi nila pinaghahalo ang stockings o medyas sa mga sapatos na nakalabas ang daliri ng paa bilang naaayon). Sa pagsusuri ng data ayon sa bansa, ang Hong Kong at Vietnam ang may pinakamataas na porsiyento ng mga sumasagot na sumusunod sa 'patakaran' sa pagsunod sa uso na ito, na ang dalawang bansa ay may 40% ng mga sumasagot na nagsasabing hindi nila ito ginagawa. Subalit, mas hindi ito tinuturing na kasanayan sa pagsunod sa uso sa Indonesia at Thailand, na tanging 25% at 21% ng mga sumasagot sa nauukol na bansa ang nagsasabi na hindi sila nagsusuot ng stockings o medyas sa mga sapatos na nakalabas ang daliri ng paa.

Ang Mga Filipino, Vietnamese at Indonesian ang naglalagay ng pinakamataas na kahalagahan sa pagsunod ng mga pagsunod sa uso.

Ang mga bansa at kasarian ay may magkakaibang pamamaraan sa pagsunod sa uso. Pero gaano kahalaga para sa mga taong makasunod sa mga pinakabagong uso sa fashion? Sa APAC, sa palahay ng 51% ng mga sumasagot ay napakahalaga nito o medyo mahalaga. Subalit, sa Australia, sa palagay ng medyo mahigit lang sa 30% ng mga Aussie ay napakahalaga o medyo mahalagang sumunod sa mga pinakabagong uso sa fashipn, habang sa Pilipinas Vietnam at Indonesia, dumodoble ang numerong ito (na sa palagay ng 60%, 62% at 61% ng mga sumasagot ay napakahalaga o medyo mahalagang sumunod sa mga pinakabagong uso sa fashion).

Ang data ay kinolekta mula sa research sa mga panelist ng YouGov at itinuturing na kumakatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya-Pasipiko (n = 9,037; Australia: 1,009; China: 1,003; Hong Kong: 1,003; Indonesia: 996; Malaysia: 1,003; Pilipinas: 1,008; Singapore: 1,004; Thailand: 1,004; Vietnam: 1,007)