Dalawang sa limang APAC respondents tingin commercial space flight ay magiging posible matapos 2025

 Dalawang sa limang APAC respondents tingin commercial space flight ay magiging posible matapos 2025
sa

Ang teknolohiya ay nagdadala sa atin ng convenience at pinabubuti ang pamantayan ng ating pamumuhay. Sa nakaraang dekada, marami tayong nakitang kaunlaran na malamang hindi natin dati man lang naisip. Ang pagkakaroon ng mga smartphone, mobile application at social networking, ay napakagandang surpresa sa marami sa atin. Bagaman ang lahat ng mga pag-unlad na ito sa teknolohiya ay maaaring sinimulan ng imahinasyon, naisip mo ba kung ano ang susunod na inobasyon sa teknolohiya na talagang babaligtad sa ating buhay? Ang YouGov, bilang isa sa nangungunang online na pananaliksik na kompanya sa mundo, ay nagtanong sa 9,443 tao sa Asia Pacific, para imbestigahan kung anong mga teknolohiya at/o pag-unlad ang gustong makita ng mga tao sa hinaharap. Mag-isip tayo ng kakaiba!

Kasama sa siyam na teknolohiya at kaunlarang natanong, ang commercial na space flight, mga lumilipad na kotse at mga robot / artificial intelligence na maaaring maging parang tao, ay tinuturing na pinakasiyentipikong posible sa hinaharap, na sa palagay ng 6%, 9% at 9% ng mga sumasagot sa APAC ay hindi ito magaganap sa tunay na buhay.  Sa palagay ng mahigit sa 40% ng mga sumasagot ang commercial na space flight ay malamang magiging posible makalipas ang 2025.

Sa kabila nito, bagaman ang katotohanan na ang 16% ng mga sumasagot sa APAC ay gustong maganap ang pagbiyahe sa panahon sa hinaharap, sa palagay ng 43% ng mga sumasagot ay hindi ito magiging posible sa tunay na buhay. Ang ibang pag-unlad na gustong makita ng mga tao sa APAC sa tunay na buhay ay mga lumilipad na kotse (18%), teleportation (12%) at teknolohiya na makokontrol ng pag-iisip ng tao (hal. robotic limb na kinokontrol ng isipan, pagsulat ng text / SMS message sa pag-iisip nito) (11%).

Sa partikular, ang mga Indonesian ay gustong-gusto ng mga lumilipad na kotse (41%) at mga robot / artificial intelligence na parang mga tao (19%), na mahigit sa doble sa rehiyonal na average (na may 18% at 8%) ang nagsasabi na malamang gusto mangyari ang mga ganitong pag-unlad. Iba ang pananaw ng mga Aussie, mas kaunti sa kalahati sa rehiyonal na average ang pabor sa mga lumilipad na kotse (8%) at mga robot / artificial intelligence na parang tao (4%) sa hinaharap.

 

Ang pag-clone sa tao ay tinuturing na pinakanakakasirang kaunlaran sa teknolohiya sa mga tao

Nakakakita rin kami ng mataas na ugnayan sa pagitan ng kagustuhan ng mga tao sa kaunlaran sa teknolohiya at kung paano mabebenepisyuhan ng kaunlaran sa teknolohiya ang mga tao. Noong nagtanong kami kung aling mga kaunlaran sa teknolohiya ang magbibigay benepisyo sa mga tao, ang teknolohiyang makokontrol ng pag-iisip ng tao ang nangunguna sa listahan (39%), kasunod ng mga lumilipad na kotse (36%), at kakayahan para ang sinuman ay mabuhay nang permanente / walang katiyakan sa space (31%).

Subalit, laging may dalawang panig ang barya. Hindi lahat ng kaunlaran sa teknolohiya ay gusto ng mga sumasagot sa APAC. Sa palagay ng mahigit sa kalahati ng mga sumasagot sa APAC (55%) ang pag-clone ng tao ay maaaring makasama sa mga tao. Kasama sa ibang kaunlaran sa teknolohiya na tinuturing na makasasama sa tao ay ang mga aparato ng invisibility / cloaking (hal. mga device na ginagawang hindi makikita ang gumagamit o magmukhang ibang bagay / ibang tao)(39%), pagbiyahe sa panahon (26%) at mga robot / artificial intelligence na parang tao (26%).

Bagaman ang mga kaunlarang ito sa teknolohiya ay tila malayong maabot sa ngayon, sa palagay ng maraming tao, hindi lang ito pangarap.  Sa palagay ng halos 20% ng mga sumasagot sa APAC ang mga robot / artificial intelligence na parang tao (19%), teknolohiya na makokontrol ng pag-iisip ng tao (18%), commercial na space flight (18%), at mga lumilipad na kotse (17%), ay magiging siyentipikong posible sa 2025! Umasa tayong lahat sa mas mabuting kinabukasan!

 

Ang data ay kinolekta mula sa research sa mga panelist ng YouGov at itinuturing na kumakatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya-Pasipiko (n = 9,443; Australia: 1,005; China: 1,021; Hong Kong: 980; Indonesia: 1,003; Malaysia: 1,369; Pilipinas: 1,024; Singapore: 1,050; Thailand: 1,009; Vietnam: 982)