15% lang ng mga consumer sa APAC ang gumamit ng apps para mamili ng mga damit at sapatos noong nakar

15% lang ng mga consumer sa APAC ang gumamit ng apps para mamili ng mga damit at sapatos noong nakar
sa
sa

Para sa maraming retailer, ang m-commerce ang pinakamahalagang innovation para sa marketing at sales sa taóng 2016. Napakarami nang mapagpipilian ang mga consumer sa kung paano, kailan at saan sila mamimili ng kanilang mga produkto. Isa sa pinaka-challenging na market para sa e- at m-commerce ay mga damit at sapatos dahil nasanay na ang mga consumer na isukat muna ang mga produkto bago bilhin ang mga ito. Mahirap baguhin ang nakasanayan na at ipinapakita ng paunang data na ang pagsa-shopping ng mga damit at sapatos online ay hindi pa rin kasing popular ng mga tradisyunal na paraan. Gayunman, sa pinakahuling research mula sa YouGov, ang isa sa mga nangungunang research firm sa buong mundo, ipinapakita na unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin.

Ang pagsa-shopping sa mga aktuwal na store ay pinakapopular pa rin para sa mga namimili ng damit at sapatos sa APAC, pangalawa ang website; ang paggamit ng apps ay mababa pa rin

Tinanong ng APAC ang 9,307 tao sa Asya-Pasipiko noong Disyembre 2016 upang pag-aralan ang pamimili ng damit at sapatos ng mga gumagamit ng internet. Para sa mga consumer sa Asya-Pasipiko, ang pagsa-shopping sa mga aktuwal na store ang pinakamadalas pa ring paraang ginagamit upang bumili ng mga damit at sapatos; nasa 79% ng mga na-survey ang namili sa aktuwal na store noong nakaraang taon. Ang pamimili sa aktuwal na store ay partikular na popular para sa mga shopper sa Hong Kong (88%), Australia (85%) at Malaysia (84%).

Ang online shopping sa website ang ikalawang pinakapopular na paraan ng pamimili ng damit at sapatos; halos kalahati ng mga respondent sa APAC (45%) ang gumamit ng website upang mamili ng mga damit, sapatos at accessories sa loob ng nakaraang taon. Ang pagiging popular ng e-commerce ay lumago sa China, kung saan 75% ng mga tao ang bumili ng damit at sapatos gamit ang website sa loob ng nakaraang taon.

Naging popular din ang mga lokal na pamilihan at street vendor, na pinili ng 28% ng mga consumer sa APAC. Ang mga ito ang pinakapopular na lugar ng pamimili ng damit at sapatos sa Vietnam (41%), Pilipinas (38%), Malaysia (36%) noong nakaraang taon.

Sa kabilang banda, hindi pa rin popular ang paggamit ng apps para sa pamimili at 15% lang ng na-survey ang gumamit nito noong nakaraang taon. Ang paggamit ng app upang bumili ng mga damit at sapatos noong nakaraang taon ay mataas sa Indonesia (19%), China (18%) at Singapore (18%).

Ang mga kabataan ay higit anim na ulit na mas malamang mamili gamit ang app kumpara sa mas matatandang henerasyon

Gayunman, ipinapakita ng data na ang trend para sa pagsa-shopping ay magbabago. Ang mga kabataan ay dalawang ulit na mas malamang na nag-shopping gamit ang website noong nakaraang taon at higit anim na ulit na mas malamang na nag-shopping gamit ang app kumpara sa mas matatandang henerasyon. Kalahati ng mga nasa edad na 16-24 (51%) ang nag-shopping gamit ang website noong nakaraang taon at 19% ang gumamit ng app. Sa kabilang banda, 24% lang ng mga nasa edad na higit sa 55 ang nag-shopping gamit ang website at 3% lang ang gumamit ng app.

Gayundin, ang pagsa-shopping sa mga aktuwal na store ay pinakapopular sa mga nakatatandang henerasyon: 90% ng mga nasa edad na higit sa 55 ang nag-shopping sa aktuwal na store, kumpara sa 75% ng mga nasa edad na 16-24. Ipinapakita nito na, tulad ng inaasahan, ang mga mas batang henerasyon ay maaaring mas handang gumamit ng mga bagong teknolohiya upang mag-shopping kumpara sa mga mas nakatatandang henerasyon. Sa paglipas ng panahon, ang itinuturing na exception ngayon ay maaaring maging pamantayan sa hinaharap.

Gayunman, hinahamon ng mga lokal na pamilihan at street vendor ang trend na ito. Mas sikat ang mga ito sa mga nakababata kaysa sa nakatatandang henerasyon; 35% ng mga nasa edad na 16-24 ang bumili sa mga pamilihan kumpara sa 23% ng mga nasa edad na higit sa 55. Maaari bang sabihin na ang pagbaba ng popularidad ng malalaking department store ay nangangahulugan ng pagsikat muli ng mga lokal na pamilihan, o ipinapakita lang nito na natural lang para sa mga kabataang walang masyadong pera na maghanap ng mas murang alternatibo sa mga mall at mamahaling brand?

Dalawang-katlo ng mga consumer ang namimili gamit ang apps dahil mas nakakatipid ito ng oras kumpara sa mga pisikal na store

Ang mga benepisyo ng pagsa-shopping ng damit at sapatos gamit ang mga bagong teknolohiya ay hindi na bago sa mga consumer at ang pinakapopular na dahilan ng paggamit sa mga ito ay dahil nakakatipid ang mga ito ng oras kumpara sa pagsa-shopping sa mga pisikal na store (ayon sa 69% ng mga nag-shopping gamit ang mga website sa loob ng nakaraang taon at 66% ng mga gumamit ng apps).

Mahalaga rin para sa lagpas kalahati ng mga nag-shopping online ang mas murang presyo; 58% ng mga nag-shopping sa mga website at 54% ng mga nag-shopping gamit ang apps ang nagsabi na maganda ang online shopping dahil sa presyo ng mga produkto online.

Gayunman, mayroon pa ring maliwanag na benepisyo ang pagsa-shopping sa mga store. 78% ng mga nagsagawa nito ang nagsabing gusto nilang isukat muna ang damit bago ito bilhin, 73% ang gustong tingnan muna ang kalidad bago sila bumili at 56% ang nagsabing nage-enjoy silang maglakad-lakad habang nagsa-shopping.  


Halos 40% ng mga consumer ang naniniwalang isasarado ng mga retailer ang mga pisikal na store

Matagal pa bago matapatan ng e- at m-commerce ang mga tradisyunal na karanasan sa pagsa-shopping kung pag-uusapan ang pagiging kumbinyente at enjoyment ng mga consumer. Nahahati rin ang mga opinyon kung talagang handa na ang mga bagong teknolohiya para rito. Bagama't 39% ng mga respondent ang naniniwalang isasara ng mga retailer ang mga pisikal na store habang nagiging popular na ang online shopping, 36% ang naniniwalang hindi mangyayari ito.

Hindi pa rin malinaw kung ano ang mangyayari sa hinaharap kung tungkol sa pamimili ng damit, ngunit sa ngayon, ang mga kaugalian sa pamimili ng mga nakababatang henerasyon ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa mga nagbabago at dumarating na trend.


Ang data ay kinolekta mula sa research sa mga panelist ng YouGov at itinuturing na kumakatawan sa online na populasyon. Sample size: Asya-Pasipiko (n = 9,037; Australia: 1,009; China: 1,003; Hong Kong: 1003; Indonesia: 996; Malaysia: 1,003; Pilipinas: 1,008; Singapore: 1,004; Thailand: 1,004; Vietnam: 1,007)