Isda ang pinakapopular na pagkain sa pagsalubong sa Year of the Rooster

Isda ang pinakapopular na pagkain sa pagsalubong sa Year of the Rooster
sa
sa

Ang Chinese New Year ay panahon ng selebrasyon sa kabuuan ng Asya-Pasipiko at ang paparating na weekend ay walang dudang punò ng mga kasiyahan at party upang salubungin ang Year of the Rooster. Ang YouGov, isa sa mga nangungunang research firm sa mundo ay nag-survey ng higit 7,000 residente sa pitong bansa upang malaman kung ano'ng dapat asahan.

Ang pinakapopular na paraan upang salubungin ang bagong taon ay maghapunan kasama ng pamilya, at kalahati ng mga na-survey (50%) ang nagpaplanong gawin ito. Ang iba pang popular na paraan ng paggugol ng holiday ay panonood ng TV (44%), paglilinis ng bahay (43%) at pagbisita sa mga kaibigan o kamag-anak (43%).

Ang nakaugaliang pagbibigayan ng pulang envelope ay pinakamadalas at karaniwang ginagawa sa Hong Kong at Vietnam, kung saan 63% at 64% ng mga na-survey (ayon sa nabanggit na bansa) ay naghahanda nang mamigay at/o tumanggap ng mga envelope; higit na mataas ito sa 35% na average ng rehiyon.

25% ng mga respondent ang maglalagay ng dekorasyon sa kanilang tahanan, bagama't iba't ibang uri ng dekorasyon ang ginagamit sa iba't ibang bansa. "Dui lian" ang pinakapopular na dekorasyon sa China (kung saan 88% ng mga maglalagay ng dekorasyon sa kanilang tahanan ang gagamit ng dui lian), ang baligtad na "fu" ang nangunguna sa Hong Kong (67%) at Singapore (54%), mga parol ang paboritong dekorasyon sa Malaysia (65%), Pilipinas (64%) at Thailand (66%), at mga painting ang unang pinipili sa Vietnam (61%).

Ang pagkain sa panahon ng okasyong ito ay nag-iiba-iba rin sa bawat bansa. Isda ang nananatiling paborito sa China, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand, kung saan 89%, 85%, 72%, 87% 79% (ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga nabanggit na bansa) ang magsasalu-salo sa inihandang isda. Sa Hong Kong, mas maraming residente ang kakain ng turnip cake (78%) at karneng baboy naman sa Vietnam (89%). Gayunman, mas pinapaboran pa rin ang isda, na kakainin ng 78% ng mga na-survey sa panahon ng Chinese New Year. Ang iba pang mga pagkain sa panahon ng selebrasyon na popular sa rehiyon ay tangerine/orange (kakainin ng 63% ng mga respondent sa panahon ng holiday), karneng baboy (62%) at matatamis na dessert (59%).

festivefood.png

Gugugulin ng karamihan ng mga respondent ang bagong taon kasama ng pamilya; 70% ng mga na-survey ang gugugol ng panahon kasama ng kanilang mga magulang sa bagong taon, 49% kasama ng mga kapartner at 46% kasama ng mga kapatid. Gayunman, hindi masyadong sikat at napapansin ang mga biyenan dahil 21% lang ng mga respondent ang planong bisitahin ang pamilya ng kanilang kapartner.


29% ng mga electronic na pagbati sa bagong taon ay ipapadala gamit ang mga serbisyo ng instant messaging

May pagbabago sa teknolohiya ng mga gustong bumati sa kanilang mga mahal sa buhay sa panahon ng bagong taon. Ang pinakapopular na paraan ng pagpapadala ng mensahe para sa bagong taon sa rehiyon ay sa pamamagitan ng mga serbisyo ng instant messaging tulad ng WhatsApp at WeChat (29%), social media (25%) at SMS (25%). Sa kabilang banda, ang aktuwal pagpapadala ng mga card sa post office ay gagamitin lang ng 6%, mga email 12% at e-card 13%.

Gayunman, iba-iba rin ang trend ayon sa bansa. Bagama't pinakapopular ang instant messaging sa Hong Kong, Malaysia at Singapore, ang SMS ay pinakapopular sa China at Vietnam habang mas gustong gamitin ng Thailand at Pilipinas ang social media. 

egreetings.png

Ang data ay kinolekta mula sa research sa mga panelist ng YouGov at itinuturing na kumakatawan sa online na populasyon. Sample size: Asia Pacific (n = 7,606; China: 1,019; Hong Kong: 1,005; Malaysia: 1,249; Pilipinas: 1,097; Singapore: 1,070; Thailand: 1,156; Vietnam: 1,010)