Global Survey: 2016 Ay Isang Masamang taon para sa mundo

Global Survey: 2016 Ay Isang Masamang taon para sa mundo
sa

Ang bagong YouGov survey ng 23,000 tao sa 21 bansa ay sumusukat sa kung ano ang pakiramdam ng mga tao tungkol sa taóng 2016 at ang kanilang mga inaasahan sa taóng 2017.

Sa pagtatapos ng 2016, tinanong ng YouGov ang higit 23,000 tao sa 21 bansa upang ibigay ang kanilang opinyon kung gaano kabuti o kasama ang taóng ito para sa kanila at sa kanilang pamilya, bansa at sa buong mundo sa pangkalahatan at kung sa palagay nila ay magiging mas malala o mas maganda ang 2017.

Tungkol sa 2016

Ang mga tao sa bawat isang na-survey na bansa ay mas may tendensyang sabihin na ang taóng ito ay naging mabuti para sa kanila at sa kanilang pamilya sa halip na naging masama. Ang mga Filipino sa partikular (75%), ay mas may tendensyang sabihin na ang 2016 ay naging mabuti para sa kanila at kanilang mga mahal sa buhay (ang pinakamababa ay sa France, 33%). Ang mga Egyptian ang may pinakamalaking bilang ng nagsabing ito ay hindi mabuting taon, 33%.

Mas kaunti ang mga taong nagsasabi na ang 2016 ay naging mabuti para sa kanilang bansa. Ang mga bansang naniniwalang naging mabuting taon ito ay ang mga nasa East Asia, Middle East o North Africa. Ang mga European ang may mas malaking tendensyang naniniwala na ang 2016 ay hindi mabuting taon para sa kanilang bansa, gayundin ang mga tao sa US.

Ang mga Malaysian (69%) at French (67%) ang may pinakamalaking tendensyang naniniwala na ang 2016 ay hindi mabuting tao para sa kanilang bansa. Niyanig ang Malaysia ng mga rebelasyon ng malawakang korupsyon mula sa 1MDB scandal (lakip ang mga akusasyon laban sa Prime Minister), at ang France naman ay nakaranas ng malalagim na terorismo at hindi umuunlad na ekonomiya.

Malawak din ang consensus na, gaano man kabuti ang 2016 para sa bawat indibiduwal at bansa, hindi ito mabuting taon para sa buong mundo sa pangkalahatan. Sa 21 bansang na-survey, dalawa lamang - Vietnam at Pilipinas - ang naniniwalang ang 2016 ay naging mabuti para sa buong mundo sa pangkalahatan sa halip na hindi mabuti. Muli, ang mga bansang na-survey sa Europe ay ang may pinakamaraming nagsasabi na ang 2016 ay hindi mabuting taon para sa mundo, kung saan 65% ng mga tao sa bawat bansa ay nag-iisip nang ganito.

Tungkol sa 2017

Bukod sa pagkakaroon ng pinaka-negatibong opinyon tungkol s 2016, may tendensya rin ang mga bansa sa Europe na maging negatibo rin sa kanilang mga inaasahan sa 2017. Bagama't ang pitong bansa sa Europe ay may positibong pananaw kung tungkol sa mga mangyayari sa kanila at kanilang pamilya, mababa pa rin ang kanilang score kung ikukumpara sa anumang bahagi ng mundo. Lahat sila ay may malaking tendensya na magkaroon ng mas negatibong pananaw para sa hinaharap ng kanilang mga sariling bansa at partikular na negatibo kung gaano kabuti ang mangyayaring sa mundo para sa 2017.

Bagama't ang iba pang mas moderno at advance na ekonomiya sa survey (USA, Australia, Hong Kong, Singapore) ay may tendensya ring mapunta sa mababang bahagi ng ranking kung tungkol sa pagiging positibo ng inaasahan sa darating na taon, sa pangkalahatan ay malayo ang diperensya ng mga ito kung tungkol sa kanilang mga inaasahan para sa kanilang pamilya at sa mundo, kung ikukumpara sa mga bansa sa Europe.

Sa kabilang banda, ang mga bansa sa East Asia, Middle East at North Africa ay malawakang positibo sa pangkalahatan tungkol sa 2017 na may malalaking positibong score. Gayunman, sa score na -24, tanging ang bansang Malaysia lamang ang taliwas sa trend na ito - lumalabas na ang pangkalahatang opinyon ng mga taga-Malaysia ay hindi pa rin nareresolba ang mga problema ng taong ito at sila ang pinaka-negatibo sa lahat ng mga bansang na-survey kung ano ang posibilidad na magiging mabuting taon ang 2017 para sa kanilang bansa.

Tingnan ang mga buong resulta dito