Sa APAC, ang Netflix ay ang pinakamalugod na tinatanggap sa Pilipinas at Tsina

Sa APAC, ang Netflix ay ang pinakamalugod na tinatanggap sa Pilipinas at Tsina
sa

Iniimbestigahan ng YouGov ang mga kaugalian at preperensiya sa panonood ng TV para sa on-demand na mga tagapagkaloob ng bidyo sa APAC: ang kamalayan hinggil sa Netflix ay mababa ngunit ang pakay sa pagbili ay mataas sa Tsina

Pagkatapos ilunsad sa Australia, New Zealand at Hapon noong 2015, ang pandaigdigang tagapagkaloob ng streaming na bidyo na Netflix ay lalong nagpalawak ng kanyang paghawak sa ibang mga bansa sa Asya Pasipiko ngayong taon. Ano ang pagtanggap sa ganitong uri ng pag-aalok ng nilalaman sa APAC? Makaaapekto ba ang paglago ng Netflix sa paraan kung paano manood ang mga tagapanood sa APAC ng nilalaman na idinaan sa telebisyon? Upang imbestigahan ang mga kaugalian sa panonood ng TV at popularidad ng iba't ibang on-demand na mgabta tagapagkaloob ng bidyo sa Asya Pasipiko, nagsagawa ang YouGov ng isang online na sarbey noong Mayo 2016 at kumausap sa 15,580 tagasagot sa Asya Pasipiko.

 

Mga Pangunahing Napag-alaman

Sa karaniwan, ang mga tao sa APAC ay gumugugol ng halos 6 oras bawat linggo sa panonood ng TV. Gayunman, sa kabila ng pamamayani ng on-demand na bidyo, mahigit 80% ng mga tao (83%) ang nanonood pa ng TV sa pamamagitan ng mga TV channel na sumasahimpapawid, na may 59% ng mga tagasagot nanonood ng nilalamang on-demand sa TV, 61% nanonood ng nilalalamang on-demand sa desktop / laptop computer, at 56% nanonood ng nilalamang on-demand sa mga selpon.

 

Ang YouTube ay ang pinakapopular na serbisyo sa on-demand na streaming na bidyo sa karamihan sa mga pamilihan sa APAC maliban sa Tsina

Sa mga gumagamit ng mga serbisyo ng on-demand na streaming na bidyo sa APAC, 7 sa 10 (72%) ay gumagamit ng YouTube, ang kanyang popularidad ay malayong nangunguna sa sumunod na nakaranggong mga tagapagkaloob ng serbisyo na Google Play (31%). Ang YouTube ay nakaranggo bilang Num. 1 sa mga bansang Asya Pasipiko maliban sa Tsina kung saan hindi magamit ang YouTube at Netflix. Sa Tsina, ang mayorya ng mga tagasagot sa halip ay gumagamit ng YouKu (74%) at WeChat (60%).

 

2 saf 10 katao sa APAC ang gumagamit ng mga web link o torrent site samantalang 3 sa 10 sa Pilipinas ang gumagawa nito

May malapit sa 20% ng mga tagasagot sa APAC (19%) ang umamin na gumagamit sila ng mga web link or “torrent” site upang makita ang nilalaman tulad ng TV dramas / pelikula / mga tagatangkilik sa kanilang computer, tablet, smartphone o TV. Ang mga susing nagtutulak ay dahil sa ito ay walang bayad (49% ang nagsabi nito) at na ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng nasa oras at napapanahong mga nilalaman (49% ang nagsabi nito). At ang bahagdan ng paggamit ng mga web link o “torrent” site ay pinakamataas sa Pilipinas (31%).

 

Karamihan sa mga tao ay nanonood ng online na streaming na video sa smartphone sa tahanan gamit ang fixed broadband

Habang tinitingnan ang mga aparato na pinakamalimit na ginagamit ng mga tagasagot upang manood ng online na streaming na bidyo, 32% ay gumagamit ng smartphone, 31% ay gumagamit ng TV, 26% ay gumagamit ng PC,samantalang 11% lamang ang gumagamit ng tablet. Kung ibabatay sa lokasyon at koneksiyon, 8 sa 10 tagasagot ay nananatili sa tahanan at 65% ng mga tagasagot ay gumagamit ng fixed broadband upang manood ng online na streaming na bidyo na pinakamalimit.

 

Ang kamalayan sa Netflix ay mababa ngunit ang pakay na magsuskribe ay mataas sa Tsina

Inilunsad ang Netflix sa maraming mga bansa sa APAC sa maagang bahagi ng taong ito at mahigit kaysa kalahati ng mga tagasagot na APAC (55%) ang nakakaalam nito. Gayunman, sa Tsina, kung saan walang plano ang Netflix na maglunsad sa 2016, 3 lamang sa 10 tagasagot ang nakakaalam nito. Ngunit sa kabila ng mataas na kamalayan sa rehiyon, 35% ng mga tagasagot na APAC ay hindi tiyak kung sila ay magsususkribe sa Netflix o hindi. 26% ng mga tagasagot na APAC ang nagsasabi na magsususkribe sila dito, 11% lamang ng mga tagasagot na APAC ang nagsasabi na nakapagsuskribe na sila sa serbisyo. Ang kalakaran ay tila katulad sa mga bansa na APAC maliban sa Australia kung saan inilunsad ang Netflix sa mas matagal na yugto ng panahon. 34% ng mga tagasagot sa Australia ay nakapagsuskribe na sa serbisyo. Sa Indonesia, Pilipinas, at kapansin-pansin, sa Tsina, mahigit 40% ng mga tagasagot sa bawat isa sa 3 bansa ang nagsasabi na magsususkribe sila sa Netflix, ito ay mas mataas kaysa ibang mga bansa sa Asya Pasipiko.

 

Sa APAC, ang Netflix ay ang pinakamalugod na tinatanggap sa Pilipinas at Tsina

Sa iskala ng 1 (hindi tinatanggap) hanggang 10 (lubhang tinatanggap), ang mga mamimili sa APAC sa pangkalahatan ay malugod na tumatanggap sa paglunsad sa Asya ng Netflix, na nagkamit ng iskor na 7.8 sa iskala, na may pinakamataas na iskor sa mean na nakita sa Pilipinas(8.5) at Kalupaang Tsina (8.1), at ang pinakamababang iskor sa mean na nakita sa Hong Kong (7.1). Mahigit 3 sa 5 tagasagot (63%) ang nag-iisip na ang paglunsad ng Netflix sa APAC ay magkakaroon ng positibong epekto sa industriya ng midya at mga nagpapatakbo ng Pay TV yamang pinahihintulutan nito ang mas maraming kumpetisyon sa industriya at magsisilbing mitsa sa mas mahusay na kalidad ng pagkakaloob ng serbisyo. At sa mga nakapagsuskribe na sa Netflix, 76% ang nag-iisip na nagkakaloob ang Netflix ng mabuting nilalaman sa ibayong-dagat.

 

Ang data mula sa pananaliksik ay tinipon sa mga panelista ng YouGov’ noong ika-27ng Mayo hanggang ika- 2 ng Hunyo 2016 at tinimbang na kumakatawan sa online na populasyon. Laki ng sampol: Asya Pasipiko (n = 15,580 na may 51% lalaki at 49% babae; Australia: 4,258; Tsina: 1,866; Hong Kong: 935; Indonesia: 2,026; Malaysia: 2,706; Pilipinas: 1,568; Singapore: 985; Thailand: 1,236)

Pindutin upang makita ang kabuuang ulat sa wikang Ingles