Pinakahinahangaan ng mundo sa 2016: Putin at ang Reyna sa itaas, Pope Francis at Malala sa ibaba

sa

Itinulak nina Stephen Hawking at Vladimir Putin sina Narendra Modi at Pope Francis palabas ng unang sampung pinakahinahangaang lalaki -- habang kinuha ni Queen Elizabeth II ang lugar ni Malala Yousafzai bilang pangalawa sa pinakahinahangaang babae sa mundo sumunod kay Angelina Jolie

Tatlong beses naming itinanong at tatlong beses kaming sinabihan: si Bill Gates ang pinakahinahangaang lalaki sa mundo. Mula 2015, nang simulan naming suriin ang pinakahinahangaang lalaki at babae nang magkahiwalay, lumitaw si Angelina Jolie sa itaas nang parehong pagkakataon. Kaya sa ikatlong paglalagay ng malakihang internasyonal na pag-aaral ng YouGov sa paghanga sa personalidad, ligtas sabihin na pinapahalagahan ng pandaigdigang publiko ang humanitarianismo kaysa pulitika.

Sa taong ito ang kuwento ay nasa pagkilos pababa sa mga ranggo. Salamat nang bahagya sa pagtaas sa China mula ika-9 tungo sa ika-4 na puwesto (hindi kasama ang lokal na mga tanyag), na bumubuo sa halos ikatlong bahagi ng populasyon sa 30 bansang pinaboto namin, ang Presidente ng Russia na si Vladimir Putin ang pinakamalaking may pag-angat mula 2015, kumilos mula ika-11 hanggang ikalima sa kalahatan. Si Stephen Hawking, na pinalakas ng box office hit biopic na The Theory of Everyting, ay umakyat sa ika-5 puwesto mula ika-9 sa buong mundo at pinakahinahangaang lalaki sa buong Britain -- kasama pa ang lokal na mga tanyag tulad ni David Attenborough. 

Kung hindi isasali ang lokal na mga pigura mataas din ang ranggo ni Putin sa Egypt, Saudi Arabia at Morocco. Ang may malaking pagbagsak sa panig ng mga lalaki kumpara sa nakaraang taon ay ang Punong Ministro ng India na si Narendra Modi, na malamang mataas sa 2015 habang nasa unang taon sa kanyang puwesto, at Pope Francis -- ang may pinakamalaking pagkilos sa lahat, na bumagsak mula ika-anim tungo sa ika-13. Pagkatapos ng repormang Katoliko na naghihiwalay sa Papa sa mga nauna sa kanya, ang mga napag-alaman ay maaaring nagpapakita ng pagkawala ng pananabik habang nagiging institusyon ang taga-Argentina.

Mataas ang ranggo ni Xi Jingping dahil sa malaking suporta sa China na maraming naninirahan, gayon man si Barack Obama ay may pinakamalawak na paghanga. Sa listahan ng pandaigdigan lamang na mga pigura ang Presidente ng US ay nangunguna sa ranggo sa anim na bansa at pangalawa sa walo (si Jinping ay nasa unang sampu sa dalawa lamang sa 30 bansa). Sa isang bansa lamang, Russia, wala sa unang sampu si Obama.

Katulad din nito si Queen Elizabeth, ikalawa sa kalahatan ang ranggo pero nasa unang limang puwesto sa 17 bansa. Nakinabang din siya sa paghanga ng China, tinulungan ng pang-estadong pagbisita ni Presidente Xi Jinping sa Britain, na tinawag ng Reyna bilang "nagpapaliwanag na pagkakataon" sa kinabukasan ng relasyong China-UK.

Nananatili sa ikatlo si Hillary Clinton na pinakahinahangaang babae, pinalakas ang pagtaya niya sa pagkapangulo na may pagpapakita ng pandaigdigang paghanga na halos katumbas ng kay Obama. Sa malawak na sakop ng India at China nasa unahan siya (una kay Malala Yousafzai) at pangalawa (una kay Angelina Jolie), ayon sa pagkasunod.

Si Malala Yousafzai ay bumagsak nang pinakamalakas sa panig ng mga babae, gayon man ipinapakita nito hindi gaano ang pagbagsak ng paghanga kaysa pagkawala sa balita. Sa Sweden, ang bansang naggawad sa kanya ng Nobel Peace Prize noong 2014, nangunguna siya sa ranggo at sa Britain, Norway, India at Pakistan pumapangalawa siya sa ranggo.

Lokal na mga pigura at metodolohiya

Noong Disyembre nilikom ng YouGov ang bukas-ang-hantungang mga nominasyon mula sa mga panelista sa 30 bansa, simpleng itinanong sa kanila: "Iniisip ang mga taong buhay sa mundo ngayon, sino [lalaki o babae] ang pinakahinahangaan mo?" Ang mga nominasyong iyon ay ginamit pagkaraan para buuin ang isang listahan ng 20 lalaki at 20 babae na tumanggap ng pinakamaraming nominasyon at nanomina sa di-kukulangin sa 2 bansa. Karagdagang 10 popular na lokal na mga pigura ang idinagdag sa listahan para sa indibidwal na mga bansa.

Noong Enero ginamit namin pagkaraan ang mga listahan para pagbotohan sa bawat 30 bansa ang dalawang tanong: "sino talaga ang hinahangaan mo?", kung saan puwedeng pumili ng marami ang tumutugon, at "sino ang PINAKAhinahangaan mo?", kung saan isa lang ang puwede nilang piliin. Ang dalawang bilang na ito ay pinaglangkap sa isang porsiyentuhang bahagi ng paghanga, ipinapakita sa kanan ng bawat pangalan sa unang grapiko at hanayan sa ibaba, na nagpapakita sa buong mga resulta para sa bawat bansa kasama ang lokal na mga tanyag at mga pigurang pampubliko:

Ipinapakita ng mga numero ang porsiyentuhang bahagi ng paghanga para sa bawat tao sa 30 bansa sa buong mundo

Pumili ng isang bansa para makita ang pinakahinahanggang tao sa buong mundo

Sa pagtatanong sa mga tumugon sa dalawang tanong, mauunawaan namin pareho ang lawak (iyon ang pandaigdigang naabot) at tindi ng suporta sa isang tao.

Sama-sama, nagpaboto kami sa mga bansang bumubuo sa halos ikatlong bahagi ng populasyon ng mundo. Gayon man, ang ilang bahagi sa mundo ay mas kinatawan kaysa sa iba, kaya tinaasan namin ang timbang ng malakas na epekto sa ilang bansa ng pinal na mga marka at binabaan namin ang timbang ng iba para mas tamang salaminin ng pandaigdigang mga marka ang pagkahati-hati ng sentimyento sa pangkalahatan sa mundo.

Lahat ng sarbey ay isinagawa online, at sa maraming bansa ang pagpasok sa pamamagitan ng internet ay mababa sa punto kung saan ang sampol ay puwede lang masabing kumakatawan sa populasyon na online. Ang mga bansa kung saan ang populasyon na online ay mas mababa sa 60% ng kabuuan ay Morocco, China, Mexico, Egypt, South Africa, Philippines, India, Thailand, Indonesia at Pakistan.