Ang YouGov Reports ay nasa sentro ng YouGov, na ginagamit nang husto ang lawak ng aming mga produkto at serbisyo para sa research upang maglaan ng komprehensibong kaunawaan tungkol sa market na hindi mo makikita sa iba.

Sa pamamagitan ng pantanging panel ng mga consumer na bahagi ng YouGov, kinokolekta namin ang aming pantanging data at sa pamamagitan nito ay naibabahagi namin ang aming ulat na sampung beses na mas malaki sa orihinal na consumer research na makikita sa ibang market report. Ginagamit ng mga lubusang kwalipikadong analyst ang data na ito upang magbigay ng kaunawaan, laki ng market, mga forecast para sa YouGov at analysis ng brand sa pinakabagong trend at kundisyon sa market.

Kung may pagbabago sa iyong market, ang mga kliyente namin ang unang makakaalam nito dahil ang pamamaraan ng aming research ay nagpapangyari sa amin na tumugon agad-agad sa bagong impormasyon tungkol sa consumer at ang aming online platform ay nagsisigurong ang bagong impormasyong ito ay naipapadala kaagad upang nasa unahan ka palagi ng anumang potensyal na pagbabago.

Ang YouGov Reports ay pinangungunahan ng market dahil hinihikayat namin ang aming mga kliyente na magbigay ng kontribusyon sa proseso ng research sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mungkahing tanong para sa survey, paglalaan ng content at paggabay sa amin kung anong mga larangan ang ire-research. Malawak ang nasasakop naming sektor at naglalaan kami ng mga 'deep dive' report na sumusuri sa mga partikular na isyu sa mas epektibong paraan.

Bakit magandang piliin ang YouGov Market Intelligence Report?

  • Malawak na range ng market intelligence reports na sumasaklaw ng higit 1,500 larangan ng paksa na may humigit-kumulang 300 ulat
  • Online platform
  • Mga opinyon, katangian at pagkilos ng mga consumer
  • Mga trend, paglawak at forecast ng market
  • May malawak na kaunawaan at analysis para sa pagkilos na kailangang gawin
  • Kaunawaan tungkol sa kakumpitensya at mga pagbabagong magagawa ng kompanya
  • Kaunawaan tungkol sa brand
  • Mga pandaigdig na ulat

 

Contact

Email: ap.sales@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov Reports?