Targeted

Ang aming online na panel ng 9.6 na milyong tumutugon sa buong mundo ay nakakatulong sa aming makuha ang ang aming  online/ pambansang kinatawang resulta. Ngunit minsan, nais makuha ng mga kliyente ang karapatan sa partikular na pangkat ng mga tao.

Ang mga ibang kompanya ng pananaliksik ay nagpapadala ng maramihang survey sa mga miyembro nila at umaasang mapapasagot nila ang ilan sa tinatarget nilang pangkat. Sa YouGov, dumederekta kami sa target na pangkat.

Sa paglipas ng taon, natatandaan ng sistema namin ang sinabi ng mga panelist namin, paano nagbago ang sirkumstansiya nila at ano ang gusto nilang gawin. Samakatuwid ay mahahati namin sila para ma0target, sa unang pagkakataon, ang mga taong nais tanungin ng mga kliyente namin.

Sa pamamagitan ng makapangyarihan naming database ng mga kasanayan, pag-uugali at asal ng mundo, matutulungan ng aming research na pangkat ang mga kliyenteng mahanat ang tamang pinasadyang base para sulit na matarget ang eksaktong kailangan mong makausap. 

 

Targeted Sample

ang mga kliyente ng kakayahang maabot halos anumang maiisip na pangkat ng mga tao, kaya posibleng saliksikin ang mga pangkat lingid sa mga pinapakita dito.

  • Pangunahing mamimili - ang sample ng mga pangunahing mamimili ng tahanan nila ay kapakipakinabang kapag nagtatanong tungkol sa kaalaman sa produkto, kasanayan sa paggasta, asal sa pamimili at tugon sa adbertismo kasama ng mga ibang bagay.
  • Mga sports fan - ang sample ay nakatuon sa sample ng mga sports follower (football, rugby, cricket, tennis at motorsport) ay kapakipakinabang kapag nagtatanong tungkol sa bisa ng sposorship, mga oportunidad sa adbertismo, serbisyo at branding.
  • Mga trabahador sa opisina - gumagamit ng sample ng mga full at part time na trabahador mula sa iba't ibang sektor ng industriya para tasahin ang mga pananaw sa mga istratehya ng HR, mga asal patungo sa mga benepisyo at pagsusumikap sa polisiya at mga pananaw sa mga kompanya sa pangkalahatan.
  • Mga Lungsod - makakakuha tayo ng kinatawang sample ng mga tumutugon sa mga pangunahing lungsod sa buong Asia Pacific at higit pa.

At marami pa...

 

Contact

Email: realtime.ap@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov RealTime?