Maligayang Pagdating sa YouGov BrandIndex 2019 Ranggo ng Pinakamahusay na Reputasyon sa mga Tatak ayon sa Puwersa ng Manggagawa!

Malaman kung anong mga tatak ang may pinakamataas na ranggo sa reputasyon ayon sa puwersa ng manggagawa at aling mga tatak ang may pinakamalaki ang pagunlad. Tingnan ang mga detalyadong pagraranggo sa bawat merkado/ rehiyon sa ibaba!

 

Tingnan ang Pandaigdigang Pagraranggo
 

 

Metodolohiya: 

Ang mga tatak na ito sa YouGov BrandIndex ay niranggo gamit ang iskor ng Reputasyon, na nagtatanong sa mga sumasagot na “Isipin na ikaw (o ang kaibigan mo) ay nag-a-apply para sa parehong klase ng tungkulin sa sumusunod na tatak na kasalukuyang mayroon ka o nais aplayan?” at “Alin sa mga sumusunod na tatak ang iyong IPAGMAMALAKING DOON KA NAGTATRABAHO? & "Alin sa mga sumusunod na tatak ka MAHIHIYANG DOON KA NAGTATRABAHO?” Tanging mga sumasagot na may kaalaman sa nasabing tatak lamang ang iinterbiyuhin.
Ang tsart ng Pagraranggo ng Puwersa ng Manggagawa ay nagpapakita ng mga tatak na may pinakamataas na average na mga iskor sa Reputasyon sa pagitan ng Abril 1, 2018 at Marso 31, 2019. Ang tsart na Reputation Improvers ay nagraranggo ng mga tatak na may pinakamataas na idinagdag sa Reputasyon mula sa paghahambing sa mga iskor para sa taong ito at nakaraang 12 buwang panahon (Abril 1, 2017 at Marso 31, 2018). Para maisama sa taon, higit sa isang taong variance ay dapat positibo.
Lahat ng mga iskor ng Reputasyon na nakalista ay nai-round off sa isang decimal place, subalit, gumamit kami ng karagdagang presisyon para magtalaga ng mga ranggo.
Lahat ng mga tatak ay dapat nasubaybayan nang hindi bababa sa 6 na buwan para maisama sa mga pagraranggo at dapat ay nasubaybayan nang hindi bababa sa 6 na buwan base sa nakaraang taong panahon (pati na ang kasalukuyang pagsubaybay) upang lumabas sa mga talahanayan ng mga nagpapagalaw.
 

 

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?