Products


Ang YouGov BrandIndex ay isang pandaigdigang pansubaybay ng brand na patuloy na sinusukat ng BrandIndex ang opinyon ng publiko sa libu-libong brand sa maraming sektor. Naghahatid ito ng pang-araw-araw na pananaw ng kalusugan ng iyong brand, pati na ang mga kakumpetensiya at mga buong sektor.

Naa-access ang YouGov BrandIndex sa mga online na dashboard na araw-araw ina-update. O, para sa mas granular na pananaw, maa-access ng mga subscriber ang data sa lebel ng tumutugon kabilang ang buong demograpikong profile ng indibiduwal at mga indibiduwal na tugon sa brand.

Para magbigay ng mas malawak na konteksto para maunawaan ang mga trend na ekonomiko at ng mamimili, nagpapakita ang HEAT (ang Household Economic Activity Tracker) ng mga buwanang indikasyon ng kumpiyansa ng mamimili at kakayahan ng mga mamimiling gumasta.

Kategoryang ViewDinadala ang kapangyarihan ng pananaw ng mamimili sa mga istratehiyang tagapagpasya, mga marketer at mga namumuhunan, at inaasahan ang asal ng mamimili na nagpapasulong sa kita, kakayahang tumubo at merkado. HEATNagbibigay ang HEAT (ang Household Economic Activity Tracker) ng mga buwanang indikasyon ng kumpiyansa ng mamimili at kakayahan ng mga mamimiling gumasta.
ProfilesAng Profiles ay ang aming produkto sa paghahati at pagpaplano sa media para sa mga ahensiya at brand.   Respondent Level DataPinahihintulutan ng Respondent Level Data (RLD) ang mga subscriber na makita ang demograpikong profile ng bawat indibiduwal na tumutugon at kanyang mga tugon sa bawat tanong sa BrandIndex survey.

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.comContact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?