Inaanunisyo ng YouGov BrandIndex ang 2020 Women's Rankings! Tingnan ang mga detalyadong pagraranggo sa mga merkado / rehiyon sa ibaba!

 

Tingnan ang Pandaigdigang Pagraranggo
 
Tingnan ang Pagraranggo ng Australia
 
Tingnan ang Pagraranggo ng China
 
Tingnan ang Pagraranggo ng Hong Kong
 
Tingnan ang Pagraranggo ng Indonesia
 
Tingnan ang Pagraranggo ng Japan
 
Tingnan ang Pagraranggo ng Malaysia
 
Tingnan ang Pagraranggo ng Pilipinas
 
Tingnan ang Pagraranggo ng Singapore
 
Tingnan ang Pagraranggo ng South Korea
 
Tingnan ang Pagraranggo ng Taiwan
 
Tingnan ang Pagraranggo ng Thailand
 
Tingnan ang Pagraranggo ng Vietnam

 

Metodolohiya:

Ang mga tatak na ito sa YouGov BrandIndex ay niranggo gamit ang “Impression score”, na nagtatanong sa mga sasagot na, “Sa kabuuan, alin sa mga sumusunod na tatak ka may Positibo/Negatibong impresyon?” Ang mga iskor ay mga net na iskor, na ikinalkula sa pagbawas ng porsiyento ng mga negatibong sagot mula sa porsiyento ng mga positibong sagot para sa bawat tatak.

Ang talangguhit ng Pagraranggo ng Kababaihan ay nagpapakita ng mga tatak na may pinakamataas na pangkaraniwang mga iksor sa Impression sa loob ng Pebrero 1, 2019 at Enero 31, 2020. Niraranggo ng “Impression Improvers” ang mga tatak na may pinakamataas na idinagdag sa Impression na naghahambing sa mga iskor para sa taong ito at nakaraang 12 buwang panahon (mula Pebrero 1, 2018 hanggang Enero 31, 2019). Para maisama,  ang taong taong pagkakaiba ay dapat positibo. Ang mga iskor ay kumakatawan sa mga kababaihan.

Lahat ng mga iskor ng Impression na nakalista ay nai-round off sa isang desimal, subalit, gumamit kami ng karagdagang presisyon para magtalaga ng mga ranggo.

Lahat ng mga tatak ay dapat nasubaybayan nang hindi bababa sa 6 na buwan para maisama sa mga pagraranggo at dapat ay nasubaybayan din nang hindi bababa sa 6 na buwan sa nakaraang taong (pati na ang kasalukuyang pagkasubaybay) para mailabas sa mga talahanayan ng mga nagpapagalaw.

 

 

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.comContact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?