Ang YouGov ay isang pandaigdigang pananaliksik sa merkado at kompanya ng data na nakabuo sa simpleng ideya: Na mas maraming tao ang lumahok sa mga pasyang gawa ng mga institusyong naninilbihan sa kanila, magiging mas mahusay ang mga pasyang iyon.

Ini-interview namin ang libu-libong consumer araw-araw na umaabot sa 2.5 milyong interview sa isang taon.  Kumikilos ang BrandIndex sa nasyunal at internasyunal na mga antas at sa pamamagitan nito ay masusubaybayan mo ang opinyon tungkol sa brand sa isang merkado at maaari itong ikumpara sa iba't ibang merkado o subaybayan ang pangglobong opinyon.

Araw-araw nire-refresh ang aming data at madali mo itong makukuha sa pamamagitan ng bukod-tanging tool ng BrandIndex para sa pag-uulat. Sa pamamagitan nito, mas madali para sa iyong magtuon ng di-nababahaging pansin sa kung gaano kahusay gumagana ang iyong brand at madaling makita at kumilos sa anumang pagbabago ng opinyon. Nagbibigay ang BrandIndex ng mahahalagang kaunawaan na kinakailangan para sa mabilis at may-kaalamang pagdedesisyon.


Contact

Email: brandindex.ap@yougov.com

YouGov BrandIndex 2019 Brand Health Rankings

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?