YouGov: Ano ang palagay ng mundo.


 

Ang YouGov ay isang pandaigdigang pananaliksik sa merkado at kompanya ng data na nakabuo sa simpleng ideya: Na mas maraming tao ang lumahok sa mga pasyang gawa ng mga institusyong naninilbihan sa kanila, magiging mas mahusay ang mga pasyang iyon.

YouGov BrandIndex for brand tracking YouGov RealTime for quick cost effective research
YouGov Profiles for segmentation and media planning YouGov Reel
YouGov Reports for in depth market intelligence reports  

  

pinakabagong mga kuwento

YouGov sa balita

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov's research solutions?

Subscribe

Subscribe to our monthly newsletter to stay ahead in the world of research & data